İYİ Parti Milletvekili Ataş: 'Kamuda şeffaflık ve hesap verme yok edildi'

İYİ Parti Milletvekili Ataş: 'Kamuda şeffaflık ve hesap verme yok edildi'
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, yaptığı açıklamada; “Vatandaşın yaşadığı geçim sıkıntısına, işsizliğe, ekonomideki daralmaya rağmen yaptıkları düzenlemelerle, adrese teslim ihalelerle yandaş şirketlere teşvik vermeye devam ediyorlar” dedi.
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı konuşmada AK Parti iktidarının vatandaş lehine değil, yandaş şirketler lehine uygulamalarına devam ettiğini söyledi. Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine söz alan Ataş, “İktidar, vatandaşın yaşadığı geçim sıkıntısına, işsizliğe, ekonomideki daralmaya rağmen düzenlemeye konu olan TEİAŞ üzerinden yandaş şirketlere teşvik vermeye, onlara özel, adrese teslim ihaleler yapmaya devam etmektedir” diye konuştu. İktidarın hem pazarlık usulüyle adrese teslim ihaleler verdiğini hem de bu şirketlere piyasa fiyatının üzerinde bedellerle enerji alım garantisi verdiğini dile getiren Ataş, “AK Parti, gözde şirketlerine 2018 yılında sabit fiyatla elektrik alımı için devlet bütçesinden 32,3 milyar TL ödeme yaptı. 2019 yılında Sayıştay denetiminde TEİAŞ’ta yatırım programında olup hiç işlem görmemiş tam 653 projenin olduğu tespit edildi. Kurum, iktidarın baskısıyla yandaşa ihale vermekten kendi asli işlerini yapamaz hâle gelmiş durumdadır. Ne yazık ki son on sekiz yılda pek çok kurumumuz TEİAŞ ile benzer duruma geldi. Hukuk devletinin en önemli ilkelerinden kamuda şeffaflık ve hesap verme yok edildi” dedi. AK Parti’nin 18 senelik iktidarında cumhuriyetin birikimi ne kadar yerli ve millî kamu kuruluşu, şirket, fabrika varsa özelleştirme adı altında aile dostlarına, yandaşlarına, yabancı dostlarına değerinin çok altında sattığını iddia eden Ataş, “Türkiye’nin en büyük şirketleri, fabrikaları, enerji üretim tesisleri, elektrik ile doğal gaz dağıtım şebekeleri, otelleri, limanları, arazileri yerli ve yabancı firmalara peşkeş çekilmiştir. 2002 yılından 2019 yılına kadar; 273 kamu kuruluşunda hisse senedi veya varlık satış devri işlemleri yapılmış, 268’inde hiç kamu payı kalmamıştır. 1986 yılından AKP’nin iktidara geldiği döneme kadar on altı yılda 8,2 milyar dolarlık özelleştirme yapılırken AKP’nin iktidar olduğu 2002-2019 yılları arasında gerçek değerinin çok altında yapılan satışlara rağmen 62 milyar dolarlık satış yapılmıştır” şeklinde konuştu. Milletvekili Dursun Ataş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;
“İktidar bu satışları yaparken devletin yapacağı yatırımları da rant uğruna özel sektöre ihale etmiştir. Döviz endeksli, yolcu garantili hava alanları; geçiş garantili köprü ve yollar; hasta garantili hastaneler yaptırmış, ülkenin geleceğini âdeta yandaşa ipotek vermiştir. Bütün dış borçlarını namusuyla ödemiş, bütün yabancı şirketleri millîleştirmiş bir cumhuriyetten millî şirketlerini Katarlılara, Fransızlara ve yandaşlara satmış Osmanlı Devleti’nin son yıllarında olduğu gibi iç ve dış borç batağına saplanmış bir cumhuriyete dönüşmüştür. AK Parti, saltanatı yüzünden bugün Türkiye Cumhuriyeti, bütçe gelirlerinin büyük bir kısmını borçların faizine ayırmaya mecbur hâle gelmiştir. Bütün basın gücünün, bütün televizyonların birkaç aile tarafından paylaşılmasının getirdiği sonuçlara katlanmaya mecbur bir cumhuriyete dönüşmüştür.”
AK Parti iktidarının ’Ülkeyi şirket gibi yöneteceğiz’ dediğini hatırlatan Ataş, “Satmak, yapmaktan daha kolay geldi, yapmak yerine satışları daha da artırdılar. Seksen yıllık yerli ve millî birikimi on sekiz senede sattılar. Yarın yokmuş gibi borçlandılar. Alınan borcu rant ekonomisini köpürtmek için kullandılar. On sekiz yıllık ‘üretmeden harcama’ politikasında sona geldiler” dedi. İşsizlik ve yoksulluğun ülkede her geçen gün daha da artığını dile getiren Milletvekili Dursun Ataş, “AKP iktidarının 18 senesinin sonunda para bitti, hazine tam takır. Satılacak mal mülk de kalmadı, üretim yok, tarım can çekişiyor. Üretim olmayınca ihracat da yok. İthalat ve dışa bağımlılık var, her şeyi dışarıdan alıyoruz. Üretim olmayınca gelir de yok, gelir olmayınca yeni iş alanları da açılamıyor. İş alanları açılamayınca işsizlik, yoksulluk her geçen gün biraz daha artıyor” ifadelerini kullandı.
AK Parti yönetimine seslenen Ataş, “Gelinen noktada, artık, yol arkadaşlarınız ve akrabalarınız batan gemiyi arkalarına bakmadan terk ediyor, ama milletimiz artık geminin su aldığını çok iyi görüyor. Her gün, her geçen gün gemideki çatlağın büyüyor” dedi.