İşte MTA'ya göre Erciyes'in patlama senaryosu

MTA'nın açıklamalarına göre, Erciyes'in potansiyel volkanik aktivitesi ve olası tehlikeleri incelenmiş ve Kayseri'nin sembolü olan Erciyes Dağı'nın jeolojik özellikleri ve volkanik geçmişi hakkında detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırladığımız Kayseri haber bültenimizde

İşte MTA'ya göre Erciyes'in patlama senaryosu

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Anadolu'nun kalbinde yükselen ve Osmanlı İmparatorluğu'nun baş mimarı Mimar Sinan'ın eserlerine ilham olan Erciyes Dağı'nın potansiyel patlama senaryosunu açıkladı.

İşte MTA'ya göre Erciyes'in patlama senaryosu

Erciyes Dağı'nın jeolojik özellikleri

Erciyes Dağı, 3.916 metrelik yüksekliğiyle İç Anadolu'nun en yüksek zirvesi olarak öne çıkıyor. Orta Anadolu Volkanik Bölgesi'nin doğusunda bulunan bu stratovolkan, zamanla erozyona uğramış olsa da hala etkileyici bir yapıya sahip. Doğu kanadında at nalı şeklinde bir çöküntü alanı bulunan Erciyes, çevresinde çok sayıda koni ve dom şeklinde volkanik oluşumları barındırıyor.

İşte MTA'ya göre Erciyes'in patlama senaryosu

Erciyes Dağı'nın volkanik gelişimi

Erciyes Dağı'nın gelişimi, Neojen döneminde efüzif Koç Dağ aşamasıyla başlamış ve patlamalı püskürmeler ve kaldera oluşumuyla devam ettiğini belirten MTA’nın, internet sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde; “Erciyes Dağı'nın gelişimi, Neojen döneminde efüzif Koç Dağ aşamasıyla başlamış, patlamalı püskürmeler ve kaldera oluşumuyla devam etmiştir. Bugün bilinen, andezitik ve dasitik lav akıntılarından ve piroklastik kayaçlardan oluşan büyük stratovolkan ise Kuvaterner döneminde kaldera içinde oluşmuştur. Pleyistosen ve Holosen döneminde bir çok dasitik ve riyodasitik dom,  tefralar, piroklastik akıntı ve yayılımlar meydana gelmiştir.” 

İşte MTA'ya göre Erciyes'in patlama senaryosu

Potansiyel tehlikeler ve aktif sistem

Erciyes Dağı'nın uzun püskürme geçmişi ve Holosen döneminde yaşanan patlamalar, bu dağın aktif bir sistem olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten MTA'nın açıklamaları şu şekilde devam etti, “Erciyes Dağı'nın, çok büyük patlamalı püskürmeler içeren uzun püskürme geçmişi ve Holosen döneminde gerçekleşen patlamalar, Erciyes Dağı'nın muhtemelen aktif bir sistem olarak kabul edilmesi gerektiğini gösterir. Volkanik tehlikeler açısından bakıldığında, gelecekte olabilecek faaliyetlere ilişkin en olası senaryolar, Karagüllü, Perikartın ve Dikkartın domları ile ilişkilendirilen, riyodasitik patlamalı-ekstrüzif püskürmelerle ilintilidir. Lav akıntıları, geniş bölgelere yayılabilecek tefra yağışları, piroklastik akıntılar ve laharlar olası volkanik tehlike senaryoları içindedir.”

MTA'nın Erciyes açıklaması için TIKLAYINIZ