İlan verdiler, 141.440 öğün yemek alımı yapacaklar!

6 ay süreyle 3 öğün yemek alımı için ihale yapılacak. Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırladığımız Kayseri haber bültenimizde…

İlan verdiler, 141.440 öğün yemek alımı yapacaklar!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 2024 yılı 6 aylık huzurevi yemek yapım ve dağıtım işini açık ihale usulü ile ihale edecek. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 
İhaleye 05.12.2023 tarihi saat 14:30 kadar teklif verilebilecek. 01.01.2024 tarihinde işe başlanacak 6 ay süreyle 27.300 adet kahvaltı, 36.400 adet ara öğün ve 77.740 adet öğle - akşam yemeği Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi, Engelsiz Çocuk evi, Uluçınar Yaşam ve Dayanışma Merkezi İle Yades Hizmetlerine 30.06.2024 tarihine kadar yemek yapımı ve dağıtımı yapılacak. 
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın ilan.gov.tr adresindeki ilanı için TIKLAYINIZ