Havadan Külliyesi tüm şartlara karşı direniyor

Havadan Külliyesi tüm şartlara karşı direniyor
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri’nin Develi İlçesinde bulunan Selçuklular zamanından kalan Havadan Külliyesi hem zamana hem de tabiat şartlarına direniyor.
Develi ilçesinin güneydoğusunda Şıhlı karayolunun sağında ve ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Havadan köyü içinde bulunan külliyenin kitabesi bulunmuyor. Türbenin Xlll. yüzyıl sonu ile XlV. yüzyılın başında yaptırılmış olabileceği tahmin ediliyor. Külliye, tekke, mescit hamam, türbe ve çeşme gibi kısımlardan meydana geliyor. Selçuklular zamanında yapıldığı, Osmanlılar devrinde de gereken önem verildiği anlaşılıyor.
Havadan Külliyesi İle İlgili Bilgiler
Külliyenin Kuzeydeki yapı topluluğu; eyvanlı bir giriş, karşısında Türbe ve Mutfaktan ibarettir. Güneyde ise, doğubatı doğrultusunda konumlandırılmış Avlu- Mescit| Tekke ve Türbeden oluşan iki bölüm bulunmaktadır. Birinci grup yapıların etrafı 1 mt. Kalınlıkta ve ortalama 2 mt. Yükseklikte kademeli bir duvarla çevrilmiştir. Bu avlunun girişi batıdandır. Girişin karşısında sekizgen planlı türbe, sağda ve duvara bitişik olarak da mutfak yer alır. Eyvanlı Giriş: Türbenin Ön tarafını çevreleyen avlu duvarının doğu kenarında, duvar yüzeyinden 2 mt. ileri taşan bir bütünlük oluşturmaktadır.
MUTFAK: Girişin sağında, eyvanın çevre duvarı ile bitiştiği kısımda yer almaktadır. Çevre duvarı ile kaynaşmasında, taşların boyut ve cinsinden burasının eyvanlı giriş ile aynı tarihten kaldığı anlaşılmaktadır. Genel ölçüleri bakımından da mutfağın böyle bir külliye için büyük tutulduğu dikkat çekmekte ve daha kalabalık gruplara hizmet vermek amacıyla yaptırılmış olabileceği sonucuna varılmaktadır.
TÜRBE: Külliyenin en önemli mimari elemanı olan sekizgen planlı türbe, eyvanlı girişin tam karşısında ve girişten 9 m. uzakta yedi kenarlı avlu duvarının ortasında yer almaktadır.
Külliyenin en eski yapısı olan türbe, taştan inşa edilmiştir. Kıble yönünü belirleyen mihrabın üstünde yazısız kitabelik bulunmaktadır. Avlu ve Mescid: Türbe, mutfak ve giriş eyvanın oluşturduğu birinci grubun güneyinde; avlumescit, mescit-tekke ve türbelerden ibaret yapılar bulunmaktadır. Her üç yapıya da doğuya eklenmiş avlu-mescitten geçilerek ulaşılmaktadır. Güneyde yer alan mihrabın iki yanı ve dış yüzü bezemelidir. Yarım yuvarlak bir nişe sahip olan mihrabın iki yanında yer alan silmeler alttan ve üstten kum saatleri ile sonuçlanırlar.
TEKKE: Güneydeki grubun ortasını işgal eden bu bölümüne bir önceki avlu-mescitten girilmektedir.