Gelecek yıl için personel taşıma ihalesi!

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Kayseri Başmüdürlüğü 2024 yılı için personel taşıma hizmeti alacak. Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırladığımız Kayseri haber bültenimizde…

Gelecek yıl için personel taşıma ihalesi!

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Kayseri Başmüdürlüğü araç kiralama hizmeti alacak. 2024 yılı personel taşıma hizmeti satın alınması için açık ihale usulü ile ihale düzenleyecek ve teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Kayseri Başmüdürlüğü sürücü dâhil 1 adet 28 kişilik, 2 adet 17 kişilik olmak üzere 3 adet servis aracı ile ihale dokümanında yer alan güzergahlarda 250 iş günü (sabah-akşam) personel taşıma hizmeti alımı yapacak. İhaleye 20.11.2023 tarihine saat 11:00’a kadar teklif verilebilecek. 
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Kayseri Başmüdürlüğü’nin ilan.gov.tr adresindeki ilanı için TIKLAYINIZ