Eczacılar Odası'ndan 'ilaç farkları' uyarısı: Yaptırımla karşılaşmamak için...

Kayseri Eczacılar Odası yönetimi ilaç alımında yüksek tutarlı farklar konusunda uyardı. Uyarıda bazı ilaç firmalarının bazı ilaçlarında çıkan yüksek tutarlı fiyat farklarını, iskonto gibi yöntem uygulayarak karşıladıkları ve eczacıdan fark alınmamasını istedikleri yönünde geri dönüşlerin olduğu belirtildi. Detaylar Kayseri haber bülteninde.

Eczacılar Odası'ndan 'ilaç farkları' uyarısı: Yaptırımla karşılaşmamak için...
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri Eczacılar Odası fiyat farkları konusunda uyardı. Uyarıda bazı ilaç firmalarından gelen taleplere dikkat çekildi. Buna göre, bazı ilaç firmalarını. bazı ilaçlarında çıkan yüksek tutarlı fiyat farklarını, iskonto vb. yöntem uygulayarak karşıladıkları ve eczacıdan fark alınmamasını istedikleri yönünde geri dönüşlerin arttığına dikkat çekildi.

Eczacılar Odası'ndan 'ilaç farkları' uyarısı: Yaptırımla karşılaşmamak için...

Eczacılar Odası yönetrimi, Oda üyelerinin yaptırımla karşılaşabileceklerini ifade ederek, şu uyarıda bulundu:  Gerek sıralı dağıtım uygulaması kapsamında gerekse bu kapsam dışındaki ilaçlarla ilgili SGK Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca İşlem başlatıldığı Türk Eczacıları Birliği’ne iletilmiştir. Meslektaşlarımızın herhangi bir yaptırım ile karşılaşmaması için; TEB ile SGK arasındaki protokolün 5.3.6 maddesine aykırı işlem yapılmaması hususunda azami dikkat göstermesi rica olunur.

Eczacılar Odası'ndan 'ilaç farkları' uyarısı: Yaptırımla karşılaşmamak için...

İlgili maddeye de yer verildi

Açıklamada ilgili madde de hatırlatıldı! İşte o maddenin içerği:

5.3.6 Maddesi: "Kurumun mahsup suretiyle tahsilini yaptığı haller hariç olmak üzere, Alınması gereken ilaç katılım payları ve/veya ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım paylarını ve/veya eşdeğer ilaç uygulaması nedeniyle oluşan fiyat farklarını tahsil etmeyen veya hastaya iade eden eczacılara, ilk tespitte 1000 (bin) TL cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır, yazılı uyarıya rağmen tekrarı halinde sözleşme feshedilir ve 1 (Bir) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Tespit işlemi Kurumca yapılabileceği gibi ilgili eczacı odası tarafından da yapılabilir. Tespit işleminin, ilgili eczacı odası tarafından yapılması ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince onaylanarak Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde Kurum tarafından madde hükümleri uygulanır. Eczacı odası tespiti ve TEB Merkez Heyeti onayına istinaden yapılan işlemlerin yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilmesi durumunda, eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır. Ancak Kurum aleyhine dava açılması halinde, açılan dava Türk Eczacıları Birliğine ihbar edilir. Eczacı tarafından, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım paylarının, tahsil edilmemesi veya iade edilmesi halinde uygulanacak cezai şart tutarının hesaplanmasında (6.17) numaralı madde hükmünün son fıkrası uygulanmaz."                                                                 

Y