Dikkat! 5 adet işyeri 1 adet konut kiraya verilecek

Yahyalı Belediye Başkanlığı, Seydili, Çubuklu ve Derebağ Mahallelerindeki işyerleri ile bir konutun 3 yıllığına kiralanacağını duyurdu. Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırladığımız Kayseri haber bültenimizde…

Dikkat! 5 adet işyeri 1 adet konut kiraya verilecek

Kayseri'nin Yahyalı Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait olan Seydili, Çubuklu ve Derebağ Mahallelerinde bulunan 5 adet işyeri ile 1 adet konutu, açık teklif usulü ihale edilmek suretiyle 3 yıllığına kiraya verecek. İhaleler, 11 Haziran 2024 Salı günü saat 10.30'dan itibaren Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Dikkat! 5 adet işyeri 1 adet konut kiraya verilecek

İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli şartnameyi Belediyenin Yazı İşleri Müdürlüğünden temin etmeleri edebilirler. İhaleye girmek için geçici teminatı ihale öncesinde yatırmaları ve istenilen belgeleri en geç ihale günü saat 09.45’e kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

İhaleye katılabilmek için gereken belgeler

Gerçek kişilerden; Kanuni ikametgâh belgesi, Tebligat için adres beyanı ve telefon numarası, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge, Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.

Tüzel kişilerden; Tebligat için adres beyanı ve telefon numarası, Ticaret ve/veya Sanayi Odası kayıt belgesi veya benzeri resmi belge, Tüzel kişiliğin imza sirküleri, Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, Yahyalı Belediyesine borcu olmadığına dair belge, Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.

Yahyalı Belediyesi'nin ilanı için TIKLAYINIZ