Deli Alinin Çardağı, Boyunyurt, Kızıloluk ve dahası… 28 Mart'ta ihaleye çıkıyor

Kayseri Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilk ihalede istekli çıkmadığı için 6 ilçede bulunan yaylakları göçerlere kiralamak için 2. kez ihale düzenliyor. Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırladığımız Kayseri haber bültenimizde…

Deli Alinin Çardağı, Boyunyurt, Kızıloluk ve dahası… 28 Mart'ta ihaleye çıkıyor

27 Şubat 2024 tarihinde ihaleye çıkardığı ancak taliplisi çıkmayan yaylakları Kayseri Tarım ve Orman Müdürlüğü, pazarlık usulüyle göçerlerin kiralaması için 2. kez ihaleye çıkaracak. İhale, 2024 yılı otlatma mevsimi için yapılacak ve 28 Mart 2024 tarihinde yapılacak.

İlk ihalede isteklisi çıkmayan 6 ilçede toplamda 17 adet mahalledeki yaylakların 2. ihalesi, 28 Mart 2024 tarihinde saat 09:30'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleşecek. İhaleye katılacak olan yaylaklar arasında Develi, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza, İncesu ve Yahyalı ilçelerinden olmak üzere birçok mahalle bulunuyor.

Deli Alinin Çardağı, Boyunyurt, Kızıloluk ve dahası… 28 Mart'ta ihaleye çıkıyor

İhale şartnamesine göre, göçerlerin kiralamak istedikleri yaylaklar için ihale tarihlerinden önceki gün olan 27 Mart 2024 ve 17 Nisan 2024 tarihleri arasında gerekli belgeleri hazırlayarak İl Mera Komisyonu'na başvurmaları gerekiyor. Bu belgeler arasında talep dilekçesi, otlatılacak hayvan cinsi ve miktarını gösteren belge, işletme tescil belgesi, geçici teminat makbuzu, vesikalık fotoğraf, çobanın kimlik fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi gibi belgeler bulunuyor.

İhale komisyonunun ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu belirtilirken, kiralama süresinin mevsimlik olduğu ve kira bedelinin her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı vurgulandı. Göçerlerin yaylak ihalesine katılabilmek için yaylak kapasitesinin en az %50'si hayvan varlığına sahip olması gerektiği belirtildi.

Deli Alinin Çardağı, Boyunyurt, Kızıloluk ve dahası… 28 Mart'ta ihaleye çıkıyor

İşte ihaleye çıkacak olan yaylaklar

İhaleye çıkacak olan yaylaklar ise şu şekilde;  Develi İlçesi Küçük Künye Mahallesi Maymun - Kurukat Meraları, Pınarbaşı İlçesi Karakuyu Mahallesi Başkuyu Merası, Pınarbaşı İlçesi Altıkesek Mahallesi Ay Mekanı - B.Dumanlı - K.Dumanlı – Göl – Kartalpınarı - K.Tahtalı - Sarıyatak Meraları, Pınarbaşı İlçesi Altıkesek Mahallesi Deli Alinin Çardağı Merası, Pınarbaşı İlçesi Hasırcı Mahallesi Yozyurdu Merası, Pınarbaşı İlçesi Elmalı Mahallesi Elmalı Merası, Sarız İlçesi Dayıoluk Mahallesi Tozlu – Küçükkar - Büyükkar Meraları, Sarız İlçesi Yeşilkent Mahallesi Ardıçlı – Kabalı – Erikli – Çirişlioluk - Yanoluk Meraları, Sarız İlçesi K.Kabaktepe Mahallesi Boyunyurt Merası, Sarız İlçesi Ördekli Mahallesi Göl Yayla – Dereyatağı - Kurucaova Meraları, Pınarbaşı - Tomarza İlçeleri Kaman – Çanakpınar Mahalleleri Çem Dökülgen Merası, Tomarza İlçesi Culha - Tahtakemer Mahalleleri Kocayurtlak - Karagedik Meraları, Tomarza İlçesi Tahtakemer Mahallesi Kızıloluk Merası, İncesu İlçesi Şeyhşaban Mahallesi Sarıgölünbaşı Merası, Yahyalı İlçesi Ulupınar Mahallesi Akçay Merası

Deli Alinin Çardağı, Boyunyurt, Kızıloluk ve dahası… 28 Mart'ta ihaleye çıkıyor

İhale şartlarında neler var!

Kayseri Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Mera Komisyonu Başkanlığının ihale ilanında ihale şartları ise şu şekilde; 

"4342 Sayılı Mera Kanunu’nun 12 inci maddesi ile ilgili Yönetmeliğin 13. maddesi ve İl Mera Komisyonunun 02/02/2024 tarih ve 1226 nolu kararı ile İlimizdeki yaylaklar, 2886 Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile 2024 yılı otlatma mevsimi için göçerlere kiraya verilecektir. 28 Mart 2024 tarihinde saat 09:30 da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılacak ihaleye bütüngöçerler katılacaktır. 

 • İsteklisi çıkmayan, vazgeçilen ve sözleşme imzalanmayan yaylakların ihalesi bütün göçerlere açık olarak ve 18 Nisan 2024 tarihlerinde saat 09:30 da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılacaktır.

Yaylaklar listedeki sırasına göre ihale edilecektir. Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. 

Göçerlerin kiralamak istedikleri yaylaklar için ihale tarihlerinden önceki gün olan 27 Mart 2024,17 Nisan 2024 günü mesai bitimine kadar istenen belgelerin yer aldığı ihale dosyasıyla birlikte İl Mera Komisyonuna müracaat etmeleri gerekmektedir.

İstenilen belgeler: 

 • Talep dilekçesi
 • Otlatılacak hayvan cinsi ve miktarını gösterir belge ( Bağlı bulunduğu İl ve İlçe Tarım ve Orman
 • Müdürlüğü’nden alınacaktır. Bu belge, ibraz edilen hayvanların ihale tarihinden önceki altı ay 
 • süresince göçerin işletmesinde olduğunu göstermesi gerekmektedir.)
 • İşletme Tescil Belgesi
 • Geçici teminat makbuzu muhammen bedelin % 25’i, ek teminat muhammen bedelin %25’i olmak üzere ayrı ayrı makbuz kestirilerek ibraz edilecek.
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • Birlikte kiralanacak yaylaklarda diğer hayvan sahiplerinden de aynı evraklar istenecektir. 
 • Çobanı olanların, çobanının kimlik fotokopisi
 • Ortak kiralayacaklar için ortaklık beyannamesi 
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Göçerlerin kendisi ve yanında çalışanları hakkında sabıka kaydı
 • Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (İkametgah)
 • Adli Sicil Belgesi

Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilemez. Asayiş ile ilgili doğabilecek sorunlardan kiracı sorumludur.

Göçerlerin yaylak ihalesine girebilmek için yaylak kapasitesinin (Yaylak kapasiteleri Mera Yönetmeliğinin 6 ıncı maddesindeki uygulama normlarına göre hesaplanmış olup HB olarak ifade edilmiştir. 10 koyun veya 40 kuzu 1 HB ne eşdeğerdir. Göçerlere ait Yaylakta bulunan bütün hayvanlar hesaplamaya dahil edilecektir.) en az % 50 si hayvan varlığına sahip olması gereklidir. Yaylak kapasitesinin % 50 den az hayvan varlığına sahip göçerler o yaylağın ihalesine katılamazlar. Hayvanlarının yaylak ihtiyaçlarını karşılayanlar başka yaylak kiralayamazlar. 

Yaylak ihalesine girmek isteyen göçerlerin, ibraz edilen hayvanları ihale tarihinden önceki altı ay süresince göçer adına kayıtlı olmalıdır. İhaleyi kazanan göçerlerin başvuru sırasında beyan ettikleri hayvanların yapılacak olan kontrollerde işletmelerinde bulunması gerekmektedir.

Kiralama süresi mevsimlik olup, otlatma sezonu bittiğinde sona erecektir. Ancak, kiralama yapılacak olan yaylaklar sözleşme süresi bitmeden talep edilmesi ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi şartıyla kiralama süresi komisyon tarafından 5 yıla kadar uzatılabilir. Kiralama sözleşmesi her yıl yenilenecek, kiralama ücretleri ise bir önceki yılın kira bedelinin yeniden değerleme oranında artırılmasıyla tespit edilecektir. Kira süresinin uzatılmasında İl Mera Komisyonu serbesttir.  

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir."

Deli Alinin Çardağı, Boyunyurt, Kızıloluk ve dahası… 28 Mart'ta ihaleye çıkıyor