'Çıkarılan kanunla milyonlarca çalışan mağdur edilecek'

'Çıkarılan kanunla milyonlarca çalışan mağdur edilecek'
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Emek Partisi Kayseri İl Başkanı Ahmet Akarsu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile ilgili açıklama yaptı. Akarsu, çıkarılan kanunla milyonlarca insanın mağdur edileceğini savundu.

EMEP Kayseri İl Başkanı Ahmet Akarsu, “Hükümet bir kez daha pandemiyi bahane ederek işçi haklarına saldırıyor. Kovid-19 salgının istihdam üzerindeki etkilerini azaltmak üzere gündeme getirdiğini iddia ettiği 'İstihdam Paketi'nden bir kez daha patronlara teşvikler çıkarken işçilerin payına ise yine haklarının budanması düştü” dedi. “İşçiler haklarının gaspına karşı birlikte ve güçlü bir karşı koyuşu örgütleyemezse AKP-MHP çoğunluğu ile teklifin Meclis Genel Kurulunda yasalaşması işten bile değil” diyen Akarsu, “Komisyonda kabul edilen teklife göre; 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların belirli süreli iş sözleşmeleri yoluyla kıdem tazminatı hakkı ortadan kaldırılıyor. Kayıt dışı (sigortasız) işçi çalıştıran patronların cezalandırılması şöyle dursun teşviklerle ödüllendiriliyor. İşsizlik Sigortası Fonu bir kez daha teşvikler yoluyla patronların yağmasına açılıyor” diye konuştu.

"MİLYONLARCA GENÇ VE EYT'Lİ MAĞDUR EDİLECEK"

Akarsu, “Teklif, 25 yaş altı ve 50 yaş ve üstü işçilerle hiçbir koşul aranmaksızın, keyfi olarak belirli süreli iş sözleşmesi (bilinen haliyle sözleşmeli çalışma) yapılmasının önünü açıyor. Teklif yasalaşırsa bu gruptaki işçilerle toplam iki yıl süreyle iki defa üst üste sözleşme yapılabilecek. Bu işçiler 2 yıl sonunda işten çıkarıldığında işe iade hakkı olmayacağı gibi kıdem ve ihbar tazminatı da talep edemeyecektir. Bu teklif yasalaşırsa milyonlarca genç ve EYT’li mağdur edilecek, kıdem-ihbar tazminatı olmadan, iş güvencesinden yoksun çalıştırılacaktır. Bilindiği gibi EYT’liler, çalışma yılı ve prim gün sayısını doldurup yaş koşulu nedeniyle emeklilik bekleyen, çoğunlukla 50 yaş ve üzeri işçilerdir. Teklif bu haliyle yasalaşırsa EYT’liler belirli süreli sözleşmeyle çalışmaya zorlanacaktır” şeklinde konuştu.

“SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN PATRONA AF VE ÖDÜL”

Akarsu, “Teklife göre; eğer patron yasaya aykırı bir şekilde kimi işçileri sigortasız çalıştırdığını kabul ederse prim ödeme gün sayılarının 44.15 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar işsizlik sigortası fonundan destek alacaktır. Sigortasız (kayıt dışı) işçi çalıştırdığını kabul ettiği için ödüllendirilen patronun aldığı bu teşvik, her ay bu patronların Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilecektir. Sadece bu da değil sigortasız işçi çalıştırdığı için patrona; idari para cezası uygulanmayacak, işsizlik sigortası primi de dahil olmak üzere sigorta primi tahakkuk ettirilmeyecektir. Teklif yasalaşırsa sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerden yararlanabileceği gibi daha önce yararlanmış oldukları indirim, teşvik ve desteklerden ötürü borç da çıkarılmayacaktır. Teklifle; yasadışı bir şekilde işçileri sigortasız çalıştıran patronlara af getirilip, teşvik adı altında ödüller verilirken 'Biz sigortasız çalıştırılıyoruz” diye başvuruda bulunan işçilerinse patronun kayıtdışı çalıştırdığını kabul etmesi karşılığında sigortasız çalıştıkları dönemde işçi alacakları dışındaki tüm haklarından feragat etmeleri istenmektedir” dedi.

“BU SALDIRIYI PÜSKÜRTECEK OLAN İŞÇİLERİN ÖRGÜTLÜ GÜCÜDÜR”

“AKP Hükümeti tüm yaptıklarıyla bir Patron Partisi olduğunu ortaya koymuştur” diyen Akarsu, şu ifadeleri kullandı: “Şimdi 'Pandemi' fırsata dönüştürülerek işçi hakları budanmak, işsizlik fonu bütünüyle patronların yağmasına açılmak istenmektedir. AKP’nin hayali; gençlerin kıdem-ihbar tazminatı hakkı olmadan, iş güvencesinden bütünüyle yoksun, emeklilik hakkından mahrum bırakıldığı bir düzende çalıştırılması ve yaşamasıdır. Aynı tutum EYT’liler için de geçerlidir. Anayasanın 'Eşitlik ilkesi' ayaklar altına alınarak 25 yaş altı gençler ve 50 yaş ve üzeri işçiler geleceksizliğin kucağına atılmıştır. Kıdem tazminatı hakkını fon adıyla gasp etmeye hazırlanan iktidar, işçilerin tepkisi ile karşılaşınca bu planını işçileri yaş gruplarına göre bölerek adım adım hayata geçirme derdine düşmüştür. Gerek işçiler, gerekse de sendikalar bu oyuna gelmemelidir. Hükümetin bölme girişimlerine karşı birleşik bir mücadeleyi hayata geçirmek için bir an evvel harekete geçilmelidir. Elbetteki sendika üst yöneticilerinden 'İtiraz ediyoruz' şeklindeki yazılı basın açıklamaları dışında bir tutum almalarını beklemek bugün açısından gerçekçi değildir. İşçiler sendikacılardan adım atmasını beklemeden, fabrikasında, işyerinde bu teklifin ne anlama geldiğini tartışarak, kendi geleceği için yan yana gelmeli, pandeminin haklarına dönük bir saldırı için fırsata dönüştürülmesine izin vermemelidir. Kazanılmış haklara dönük bu saldırıyı püskürtecek olan işçilerin örgütlü müdahalesidir. Partimiz bu mücadelelerinde işçilerle birlikte, yan yana, omuz omuza olacaktır”