Büyükşehir'de 'Denetimi' kimler yapacak?

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşmek için toplanacak. Toplantıda Denetim Komisyonuna üye seçimi de yapılacak.

Büyükşehir'de 'Denetimi' kimler yapacak?
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yılın ilk toplantısını gerçekleştirecek. Meclis’te seçim var.

Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak için toplanacak.
Toplantıda,  “5393 Sayılı Kanunun 25. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddelerinde, İl ve ilçebelediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur'' şeklindeki ilgili kanun gereğince yılın ilk toplantısında seçim de yapılacak. Denetim Komisyonuna üye seçimi sonrası bu komisyonda kimlerin görev alacağı merak konusu oldu.
Büyükşehir'de 'Denetimi' kimler yapacak?