Böbrek Taşı Tedavisi

Böbrek taşı ameliyat türleri kapalı böbrek taşı ameliyatları ile açık böbrek taşı ameliyatları olarak ikiye ayrılır.

Böbrek Taşı Tedavisi
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Böbrekler kanallı bir yapıya sahiptir. Bu kanallardan vücuda ulaşan üre gibi zararlı maddeler böbreklere taşınır. Ayrıca böbrek kanallarından sadece zararlı maddeler değil mineraller de geçer ancak birleşerek sert bir yapıya sebep olursalar böbrek taşına sebep olur. Vücuttaki sistemin sağlıklı bir şekilde devamlılığının sağlanması ve kanallardaki tıkanıklıkların açılması için böbrek taşı tedavisi uygulanmalıdır. Böbrek taşı sadece tıkanıklığa değil ciddi ağrılara da sebep olduğu için yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürür.

Böbrek Taşı Neden Olur?

Böbrek taşının oluşmasının çeşitli sebepleri olmakla birlikte en bilinen sebebi idrar yolu enfeksiyonudur. Bunun dışında bazı bünyeler böbreklerde taş üretimine meyillidir. Hareketsiz yaşam ve aşırı kilo ile kadınlarda doğum sonrası görülen problemler de böbrek taşının oluşmasına zemin hazırlar. Gut hastalığı da böbrek taşı oluşumunun özel sebeplerinden biridir.

Böbrek Taşı Tedavisi

Böbrek Taşı Ameliyat Türleri

Böbrek taşı ameliyat türleri kapalı böbrek taşı ameliyatları ile açık böbrek taşı ameliyatları olarak ikiye ayrılır. Kapalı böbrek taşı ameliyatında cerrahi cihazlar ve lazer yardımı ile böbrek taşı tedavisi uygulanır. Bu tedavilere lazerle böbrek taşı kırma tedavileri de denilebilir. Açık böbrek taşı ameliyatına ise artık çok sık ihtiyaç duyulmamaktadır.

Böbrek taşı ameliyat türlerinden biri olan perkütan nefrolitotripsi (PNL) yöntemi ile böbrek taşları yok edilebilir. Hastanın sırtında 1 cm kadar büyüklükte delik açılır ve cihaz bu bölgeden böbreklere uzanarak taşlar kırılır. Sonrasında kırılan taşlar dışarı alınır.

 Fleksibl Üreterorenoskopi (RİRC, Retrograg İntraRenal Cerrahi) adı verilen yöntemle de lazerle taş kırma mümkündür. Fleksibl adı verilen ve kolayca şekil alan alet yardımı ile idrar kanalından girilip idrar torbasına ulaşılır. Sonra da böbrekten gelip idrar torbasında birleşen diğer kanalın ucuna ince ve uzun bir cisim takılır. Bu cismin ucu dışarıda kalacak şekilde olmalıdır ki telin bir ucu böbrekte diğer ucu da dışarıda olabilsin. Tel içerdeyken tel hizasından bir de böbreğe boru gönderilir. Bu borudan kamera geçirilerek operasyon yaparız. Fleksibl ile böbrekte lazerle taş kırma işlemi yapılır. Yalnız bu işlem yapılırken sürekli olarak böbreklere su verilmek zorundadır. Çünkü su gönderilmez ya da az gönderilirse böbrek dokuları yapışır ve lazer içeride rahat hareket edemez. Taşlar 1 mm’nin altına düşecek şekilde kırıldığından idrar yolu ile dışarı atılması mümkündür. 

Böbrek Taşı Tedavisi


Böbrek Taşı Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Yapılacak lazerle böbrek taşı tedavisinde taşın büyüklüğü ve bulunduğu yer önemlidir. Ancak genel olarak bakıldığında lazerle böbrek taşı kırma tedavileri en az 2 en fazla 3 saat süren işlemlerdir. Açık cerrahi yöntemlerde ise bu süre hastanın durumuna göre değişebilir.


Böbrek Taşı Kırma (ESWL)

Eswl  şok dalgaları ile taş kırma yöntemidir. Riski oldukça düşük olan bu yöntem çok uzun yıllardan beri kullanılan bir uygulamadır. Vücut dışından böbreklere gönderilen şok dalgaları cerrahi müdahaleye ihtiyaç duymadan taşları kırar. Kesi açılmadan ve hiçbir organa zarar verilmeden yapılan bu işlem sonunda kırılan taşlar idrar yolu ile atılır. Çok sayıda hastaya uygulanabilecek bir yöntem olmanın yanında hamile ve vücudunda kanama bozukluğu olan kişilerde uygulanmaz. İdrar yolu enfeksiyonu olan hastalarda enfeksiyon tedavi edildikten sonra uygulanmalıdır.  


Endoskopik Lazerle Taş Kırma

Endoskopik lazerle taş kırma yöntemi en güvenilir yöntemlerden biridir. Hastanın böbrek ve taş yapısına göre bu yönteme başvururuz. En iyi yönü iyileşme süresinin açık cerrahi yöntemlere göre oldukça kısa olmasıdır. Bunun yanında enfeksiyon riski de oldukça azdır. Vücutta ve böbreklerde herhangi bir şekilde kesi açılmaz ve yara olmaz. Lazer ve kamera ile işlem yapılır. İşlem sırasında taş kırma işleminin kolay olması ve böbreklerin birbirine yapışmaması için sürekli su desteği sağlanır. Yapılan testler sonucunda böbreklerde bulunan taşların boyutu ve yeri iyi tespit edildiğinde işlem süresi daha da kısalır.

Lazerle Taş Kırma Nasıl Yapılır?

İşlem öncesi hasta genel anestezi ya da spinal anestezi altına alınarak idrar kanalından bir alet ile böbreğe kadar girilir. Bu alet böbreklerde bulunan taşları görmeye yardımcı olur. Aletin içerisinden geçen lazer fiberleri ile taşlar kırılırken bir yandan da böbreklere sürekli olarak su gönderilir. Böylece hem kırılan taşlar temizlenir hem de böbreklerin yapışması engellenmiş olur. Lazerle taş kırma tedavisi sonrası taşlar kum formuna dönüşür. Buradan da idrarla kolayca atılır. Taşlar kum formuna dönüştükten sonra vücuttan atılırken hastanın ağrısının olmaması için böbreğe iki ucu da kıvrık olan bir tel yani stent takılır. Stent vücutta en az 10 en fazla 15 gün kadar kalır. Tamamen kumların ve taşların döküldüğünden emin olduktan sonra da çıkarılacaktır. 
 

Hangi Taşlara Lazer Uygulanabilir?

Lazerle böbrek taşı kırma tedavisi 1.5 ile 2 cm altındaki böbrek taşlarında etkili bir tedavidir. Ancak hastanın durumuna ve taşın yapısına göre de bazen 2 cm’den büyük taşlara da uygulanabilir. Bu konuda uzman doktor en iyi kararı verecektir.


Mesane Taş Kırma Uygulaması Riskli Midir?

Bilinen herhangi bir riski yoktur ancak her işlem sonucunda ufak da olsa komplikasyon gelişme riski bulunur. Herhangi bir kesi ya da delik açılmadığından ve böbreklerin yapısına zarar verilmediğinden güvenli bir işlemdir. Hastanın radyasyona maruz kalmadığı zararsız bir tedavidir.


Lazerle Taş Kırma Avantajları Nedir?

  • En önemli avantajı iyileşme süresinin kısa olmasıdır.
  • Vücutta herhangi bir kesi ya da çizik oluşmaz.
  • Ameliyat sırasında komplikasyon görülme olasılığı oldukça düşüktür.
  • Ameliyat süresi açık cerrahi yöntemlere göre daha kısadır.
  • Taşların kırılıp temizlenme oranı daha yüksektir.
  • Hasta 24 saatten daha az bir süre içerisinde taburcu olabilir.


Lazerle Taş Kırma Yan Etkileri

Lazerle taş kırma tedavilerinde hiçbir şekilde kesi ve yara izi olmaz. İdrar yolundan girildiği için de işlem sonrasında sadece bu bölgede bir süre acı hissedilebilir. Anestezi altında yapılan bu işlem sonucunda kırılmayan birkaç taş kalabilir. Taş boyutuna göre tekrar bir tedavi ya da farklı yöntemler denenebilir. Ameliyat sonrası ağrı görülmesi normal olup ağrı kesiciler yardımı ile hastanın ağrısı azaltılır. Çok az da olsa üreteri zarar gören hastalar olabilir. Stent çıkarılana kadar rahatsızlık hissi olabilir ancak stent çıkarıldıktan sonra daha rahat hissedersiniz.


Lazerle Böbrek Taşı Kırma Acı Verir Mi?

İşlem genel anestezi altında yapılsa da bazen de spinal anestezi ile yapılması mümkündür. Dolayısı ile işlem sırasında herhangi bir acı ya da ağrı hissetmezsiniz. Ameliyat sonrası ise hastalarımızın bir süre ağrısı olabilir. Ancak ağrı kesiciler sayesinde kısa sürede ağrıdan da eser kalmaz. 

Detaylı bilgi için https://www.urolojikayseri.com/flexibleureterorenoskopi-ve-lazerle-bobrek-tasi-tedavisi/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Böbrek Taşı Tedavisi