Belediye 3 mahallede arsa satıyor!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan 3 arsa satacak. Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırlanan Kayseri haber bültenimizde...

Belediye 3  mahallede arsa satıyor!
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri Büyükşehir Belediyesi mülküyeti kendisine ait olan Keykubat, 19 Mayıs ve Yeşilyurt mahallelerinde bulunan 3 adet arsayı kapalı teklif usulü ile satacağını duyurdu.

Belediye 3  mahallede arsa satıyor!

İhale kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin muhtelif yerlerinde bulunan 3 adet arsa, 21 Mayıs 2024 Salı günü Belediye Encümen Salonunda saat 14.00'da yapılacak "Kapalı Teklif Usulü" ihale ile ayrı ayrı satışa sunulacak.

Belediye 3  mahallede arsa satıyor!

İhaleye Katılım İçin Gerekli Belgeler:
a- 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu
b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
c- Gerçek kişiler için ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi.
d- Tüzel kişiler için bağlı oldukları oda kaydı ve noter tasdikli imza sirküleri.
e- Vekaleten katılma durumunda noter tasdikli vekaletname.
f- Şartname bedelinin 10.000,00-TL olduğunu gösteren Belediye makbuzu.
g- 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası alınmadığına dair yazılı taahhütname.
h- Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi.

İhaleye son başvuru tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı günü ihale saatinden ihale saatinden evveldir. 

Belediye 3  mahallede arsa satıyor!

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ.