Başkan desteği yüzde 50 artmıştı! 200 tonu için ihale yapılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik nohut desteği Başkan Memduh Büyükkılıç'ın duyurusu üzerine, 200 ton tohumluk nohut desteği 300 tona çıkarılmıştı. Destek çerçevesinde 200 tonluk tohumluk nohut alım ihalesi yapılıyor. Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırladığımız Kayseri haber bültenimizde…

Başkan desteği yüzde 50 artmıştı! 200 tonu için ihale yapılıyor

Kayseri Tarım Fuarı'nın açılışında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çiftçilere verilen tohumluk nohut desteğinin arttığını duyurmuştu.

Başkan Büyükkılıç, fuar sırasında çiftçilerin nohut desteğinin artırılması talebini dikkate alarak, ihalesi yapılma aşamasında olan 200 ton nohut desteğinin 300 tona çıkarılacağını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, yüzde 50 artış yapılarak 300 tona çıkarılan nohut desteğinin 200 tonu için nohut tohumu mal alımı için açık ihale düzenleyeceğini duyurdu.

Başkan desteği yüzde 50 artmıştı! 200 tonu için ihale yapılıyor

İhalede yer alacak şartlar şu şekildedir: Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden kabul edilecek, mallar işe başlama tarihinden itibaren 5 gün içinde teslim edilecek, en uygun teklif ekonomik açıdan sadece fiyat esasına göre belirlenecek, yalnızca yerli istekliler ihaleye katılabilecek. İhale dokümanı ücretsiz olarak EKAP üzerinden görülebilecek ancak teklif vermek isteyenlerin e-imza kullanarak dokümanı indirmeleri gerekecek. Teklifler EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlanacak, e-imza ile imzalanacak ve ihale tarihine kadar e-anahtar ile birlikte gönderilecek. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verecek. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalayacak. İşin tamamı için teklif verilecek ve istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. Elektronik eksiltme yapılmayacak ve verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 30 takvim günü olacak. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecekler.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihale ilanı için TIKLAYINIZ

Başkan desteği yüzde 50 artmıştı! 200 tonu için ihale yapılıyor