Başakpınar'da neler oluyor? Milyonluk ihale için geri sayım başladı

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Başakpınar Mahallesi'nde satışa sunulan konut arsaları dikkat çekti. Arsalar 3.500.000 ila 30.100.000 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkıyor. Detaylar Kayseri haber bülteninde.

Başakpınar'da neler oluyor? Milyonluk ihale için geri sayım başladı
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Başakpınar Mahallesi'nde satışa sunulan konut arsalar dikkat çekti. Talas Belediyesi mülkiyeti ve tasarruf hakkı Belediyeye ait konut arsalarını satışa çıkarıyor. 

İşte arsalar için istenen para

İhale, Talas Belediyesi Toplantı Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek. İhale tarihi 29 Mayıs 2024 Çarşamba saat 15:00 olarak açıklandı. Arsalar sırayla satılacak. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamada arsa satış ilanının 1 ila 10’uncu arasında yer alan taşınmazların Kapalı Teklif usulüyle, diğer aşınmazların da Açık Teklif usulüyle ihale edileceği ifade edildi. Arsalar için talep edilen tahmini bedeller ise 3 Milyon 500 bin ila 30 Milyon 100 bin TL arasında değişiyor. İhaleye katılacaklar için şartname dosya ücreti satış ihaleleri için 500 TL, kiralama ihaleleri için 150 TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilecek. Söz konusu ihaleye katılmak için geçici teminat bedelleri de 105 Bin TL ile  903 Bin TL arasında değişiyor. 

Başakpınar'da neler oluyor? Milyonluk ihale için geri sayım başladı

Talas'ta 2 dükkan da 3 yıllığına kiraya verilecek

Diğer yandan Talas Belediyesi Süleymanlı Mahallesinde bulunan 150 metrekarelik dükkanı da üç yıllığına 13.000 TL ücretle kiraya verecek. Yine Kiçiköy Mahallesi Ali Saip Paşa Caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti belediyeye ait 'Antikacı' olarak kullanılan 253 metrekarelik dükkan da üç yıllığına  21.000 TL yıllık tahmini bedelle kiraya verilecek. 

İşte Başakpınar Mahallesi'nde satışa sunulan arsaların listesi ve özellikleri;

Başakpınar'da neler oluyor? Milyonluk ihale için geri sayım başladı
İhaleyle ilgili diğer tüm detaylar;

İhaleye katılacak isteklilerin;
A-) Gerçek kişi ise;
1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,
2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)
3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı 
B-) Tüzel kişi ise;
1-) Tebligat için ticari ikametgâh veya adres belgesi,                                 
2-) Varsa vergi levhası
3-) Tüzel kişiliğin yöneticilerinin/şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi ve benzeri belge (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi)
4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi
C-) Ortak hükümler
1-) “İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.
2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,
3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
4-) Geçici teminatın alındı belgesi. Geçici teminat tutarı tahmin edilen bedelinin %3’ü kadardır. Kiralama ihalesi için geçici teminat miktarı 3 yıl için hesaplanmıştır.  G. teminat T.Vakıflar Bankası TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89 veya T. Halk Bankası Talas Şubesi TR68 0001 2001 7740 0007 0000 01 IBAN no.lu banka hesabına ya da Belediyemiz veznesine ödenecektir. Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.
5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,
6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.
7-) Dosya alındı makbuzu
D-) Özel şartlar

İlanın 14’üncü sırasında yer alan taşınmaz; antikacı dükkânı olarak kiraya verilecektir. İhaleye katılacak istekliler yukarıda istenilen belgelerin yanında belirtilen işleri yaptığına dair belge sunacaklardır.

E-) Ödeme şekli

İlanın 1 ila 10’uncu sıraları arasında yer alan taşınmazların ihale bedelinin %10’u peşin kalan kısmı 24 aylık eşit taksitler halinde ödenecektir. Ödemelerin peşin olarak yapılması durumunda tahmin edilen bedelin altına düşmeyecek şekilde %5 tenzilat yapılacaktır.

İlanın 11 ve 12’nci sıraları arasında yer alan taşınmazların ihale bedeli ilki peşin olmak üzere iki taksitle ödenecektir.

İlanın II sayılı liste gurubunda yer alan taşınmazların kira bedeli dönemler halinde yıllık peşin olarak ödenecektir.

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.
İstekliler ihale konusu taşınmazlar yerinde görebilir, mesai saatleri içinde taşınmazlar hakkında bilgi alabilir.
İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek ihale saatinden önce alındı belgesi karşılığında dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.