Baro'dan ERÜ'nün yeni Rektörü'ne sert tepki…

Kayseri Barosu üyesi Avukatlardan oluşan oyuncuların sergilediği tiyatro oyununun Erciyes Üniversitesi seminer salonunda sahnelenmesinin Erciyes Üniversitesi'nin yeni Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun tarafından engellendiği belirtildi.

Baro'dan ERÜ'nün yeni Rektörü'ne sert tepki…

Kayseri Barosu tarafından yapılan açıklamada yeni Rektör Altun’a tepki gösterildi.
Açıklama şöyle: BASIN AÇIKLAMASI Üniversiteler, en üst seviyede eğitim veren, bilimsel araştırmalar yapan, bilgi üreten, yapılan çalışmaları yayımlayan ve toplumun hizmetine sunan kuru luşlardır. Çağdaş toplum seviyesine gelmenin en önemli aracılarından biri de üni versiteler olup, bir yönüyle ilim irfan yuvasıdır. Üniversiteler, geri kalmışlıkla mücadele kurumlarıdır. İdarecimiz, doktorumuz, öğretmenimiz, avukatımız, sporcumuz, sanatçı miz vs. üniversitelerde yetişmektedir. Bu yönüyle, üniversitelerin topluma kat kısı olduğu gibi toplumsal sorumlulukları da bulunmaktadır. Bu nedenle de üni versitelerin bilimsellikten uzaklaşmaması, topluma yön verecek bilimsel çalış malar yapması, tek tip anlayışına mahkum olmaması, topluma ufuk açması, farklı görüş ve çalışmalara engel değil destek vermesi, beklenendir. 15.09.2022 tarihinde Rektör olarak atanan yöneticinin, atandıktan sonra ki ilk icraatı, Baromuz üyesi Avukatlardan oluşan oyuncuların meşhur bir tiyatro oyununu (Kaç Baba Kaç) üniversiteye bağlı seminer salonunda sahnelenmesini engellemek olmuştur. 
KOMEDİ OYUNUNU YASAKÇI ZİHNİYETİ KINIYORUZ. 
20.09.2022 tarihinde üniversitede yeni yönetimin yaptığı toplantıda Rektör, tiyatro oyununda rektör kelimesi geçmesini ileri sürerek bu oyunun sahnelenmesini yasaklıyorum demiş, Baro kalemi aranarak bildirilmiştir. Oyun komedi oyunu olup ana tema, rektör değildir. Bir komedi oyununda, rektör keli mesi geçti diye bu yasaklayıcı zihniyetin sergilenmesini kınıyoruz.
KURUMLAR ARASINDA NEZAKETLE HAREKET EDİLMELİDİR 
20.09.2022 tarihli toplantıda, oyunun üniversite salonunda sergilenmesini ya sakladım diyen Rektör, aynı toplantıda, iptal gerekçesine gelecek tepkilerden çekin miş olmalı ki, muhtemelen asıl gerekçeyi gizlemek gerektiği düşüncesinden hareketle, o anda bir iptal gerekçesi bulmaya çalışmış, neticede de "tiyatro oyununa denk gelen saatlere başka bir program koyalım hızlıca, hemen organizasyonu da yapın, bizim kendi programımız ile çakıştığı için sizin programı iptal etmek zorunda kaldık diyelim” şeklin de konuşulduğu anlaşılmıştır. Bir şehrin kurumları, nezaket çerçevesinde farklı konu larda işbirliği içerisinde çalışmalar yapmaktadır. Bugüne kadar da Baromuz, şehrimize, şehrimizin kurumlarına büyük saygı göstermiş, aynı şekilde büyük saygı görmüştür. Olması gereken de budur. Sanıyoruz ki şehrimizin kurumları arasında böylesine vahim ve de trajikomik bir olay ilk defa yaşanmıştır. Rektörümüzü ayakta alkışlıyoruz. 
BİLİM, SANAT, ÖZGÜRLÜK KAVRAMLARIYLA ANILMASI GEREKEN ÜNİ VERSİTENİN YASAKLARLA YAN YANA GELMEMESİ GEREKİR. 
22 Eylül günü oyunun provası, 23 Eylül günü tiyatro oyununun sergilenmesi, 24 Eylül günü de seminer olmak üzere üst üste toplam 3 gün için 1 ay öncesinde yazılı talep gönderilmiş ve salonun müsait olduğuna ilişkin üniversite yetkililerinden onay alınmıştır. Hal böyle iken, oyundan 3 gün önce akşam vakti telefonla Baro personeli aranılarak "Rektör, oyunun burada oynanmasını yasakladı, oyun iptal ama 24 Eylül'deki seminerinizi yapabilirsiniz" şeklinde son dakikada iletilen, nezaketten uzak bildirimin takdirini de kamuoyuna bırakıyoruz. Bilim, sanat, özgürlük kavramlarıyla anılması gere ken üniversitenin yasaklarla yan yana gelmemesi gerekir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda tiyatro oyununun sahnelenmesi nedeniyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teşekkür ederiz. 24 Eylül Cumartesi günü üniversite seminer salonunda yapılması planlanan seminerimizi de üniversitede yapmama kararı almış bulunmaktayız. Kamuoyunun ve meslektaşlarımızın bilgi ve takdirlerine saygılarımızla du yurulur. 
T.C. KAYSERİ BAROSU BAŞKANLIĞI