Bakır Kralı'nın şirketi, arzdan gelecek fonu nasıl kullanacak

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan Mega Metal halka arzdan gelecek fonun 'Ek-5 Fon Kullanım Raporunda' arzdan gelecek fonun kullanım yerlerini açıkladı. Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırladığımız Kayseri haber bültenimizde…

Bakır Kralı'nın şirketi, arzdan gelecek fonu nasıl kullanacak

Bakır Kralı olarak bilinen Cüneyt Ali Turgut’un halka arz olan Kayseri’deki şirketi Mega Metal’in arzdan gelecek fonun kullanım yeriyle alakalı "Ek-5 Fon Kullanım Raporunda" dikkat çekici detaylar bulunmakta. 
7 – 8 Aralık tarihlerinde halka arz için talep toplayan merkezi İstanbul üretim yeri Kayseri OSB’de yer alan Mega Metal Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek.
Halka arz giderleri düşüldükten sonra halka arzdan gelecek fonun 5 başlıkta ne yapılacağının açıklandığı raporda, şirket adına ilk dikkat çekici başlık ise “İnorganik Büyüme Stratejilerinin Finansmanı” başlığı oldu.

Bakır Kralı'nın şirketi, arzdan gelecek fonu nasıl kullanacak

Açıklamada da belirtildiği üzere şirket arzdan gelen fonun yüzde 30’nu Kuzey Amerika ve Avrupa pazarında şirketin üretim faaliyetlerinin ve yurtdışı satış organizasyonunun geliştirilmesi için kullanacak. Şirket Kuzey Amerika ve Avrupa’da yurtdışı pazar payını artıracak şirket alımı yapmayı planladığı açıklanıyor.

Bakır Kralı'nın şirketi, arzdan gelecek fonu nasıl kullanacak

Şirketin Ek-5 Fon Kullanım raporunda; 
“(1) İnorganik Büyüme Stratejilerinin Finansmanı 
Şirket mevcut durumda satışlarının yaklaşık %55-60'ını yurtdışına yapmaktadır. Şirket gelirlerinde önemli bir yer tutan ihracat gelirlerinin, önümüzdeki dönemde daha da artırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla Şirket mevcut durumda ihracat gerçekleştirdiği Kuzey Amerika ve Avrupa pazarında, Şirket'in üretim faaliyetlerini ve yurtdışı satış organizasyonunu geliştirecek, Şirket'in Kuzey Amerika ve Avrupa başta olmak üzere yurtdışı satışlarda pazar payını artıracak yeni şirket veya şirketlerin satın alınması planlanmaktadır.
Şirket halka arzdan elde edeceği net fonun %30'unu, yukarıda kriterleri özetlenen inorganik büyüme stratejisi kapsamında yeni şirket veya şirketlerin satın alınması ve satın alınacak şirket veya şirketlerin üretim ve satış kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla kullanmayı planlamaktadır.”

Bakır Kralı'nın şirketi, arzdan gelecek fonu nasıl kullanacak

Şirket fon kullanım yerinin açıkladığı 2. maddede “Organik Büyüme Stratejilerinin Finansmanı” başlığında ise arzdan gelen fonun yüzde 20’sini yüksek teknolojili endüstride kullanılan, katma değeri ve karlılığı daha yüksek olan süper ince bakır tel üretimine ağırlık vermeyi hedefliyor ve üretim tesisinde makine ve ekipman yatırımlarında kullanacağını açıklanmış.

Bakır Kralı'nın şirketi, arzdan gelecek fonu nasıl kullanacak

Şirketin Ek-5 Fon Kullanım raporunda;
“(2) Organik Büyüme Stratejilerinin Finansmanı
Şirket'in Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan, yıllık 48 Bin ton ergitme kapasiteli tesislerinde üretimlerini gerçekleştirmektedir. Şirket ürün portföyündeki orta ve kalın tel satışlarını azaltmayı ve nihayetinde tamamen durdurmayı, bunun yerine, yüksek teknolojili endüstride kullanılan, katma değeri ve karlılığı daha yüksek olan süper ince bakır tel üretimine ağırlık vermeyi hedeflemektedir. Şirket bu amaçla mevcut üretim tesisinde makine ve ekipman yatırımlarını planlamış ve bu yatırımlara başlamış durumdadır. Bu kapsamda, halka arzdan Şirket'in elde edeceği net gelirin %20'sinin, Şirket'in yeni yapacağı üretim tesisleri ile bununla ilgili makine ekipman yatırımı ve mevcut tesisinde yapılmakta olan makine ekipman yatırımlarının finansmanında kullanılması planlanmaktadır. Şirket paylarının halka arz öncesinde yapılmış olan makine ve ekipman yatırımlarının finansmanı bu madde kapsamında değerlendirilmeyecektir.”

Bakır Kralı'nın şirketi, arzdan gelecek fonu nasıl kullanacak

Şirket fon kullanım yerinin açıkladığı 3. maddede “Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanı”na yer vermiş. Şirket bu kapsamda mevcut 5 Mw büyüklüğündeki kurulu güneş enerjisi gücünü yaklaşık 10 Mw artırarak 15 Mw'a çıkarmayı planlamakta ve fonun yüzde 10’nu kullanmayı planlıyor.

Bakır Kralı'nın şirketi, arzdan gelecek fonu nasıl kullanacak

Şirketin Ek-5 Fon Kullanım raporunda;
“(3) Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanı 
Şirket Kayseri Organize Sanayi Sitesi'nde yer alan üretim tesisinde enerji yoğun bir üretim gerçekleştirmektedir. Şirket 2022 yılında üretim faaliyetleri için toplam yaklaşık 60 Mw elektrik tüketimi gerçekleştirmiştir. Mevcut durumda Şirket üretim tesisinin çatısında yer alan ve 5 Mw kurulu güce sahip çatı güneş sistemi yer almaktadır. Şirket yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık %8-9'unu yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisinden sağlamaktadır.
Şirket sürdürülebilir üretim prensibiyle, üretim süreçlerinde ihtiyaç duyduğu enerji ihtiyacını daha düşük maliyetli ve çevreci bir şekilde sağlamak amacıyla, mevcut 5 Mw büyüklüğündeki kurulu güneş enerjisi gücünü yaklaşık 10 Mw artırarak 15 Mw'a çıkarmayı planlamaktadır. Şirket, söz konusu yenilenebilir enerji yatırımının finansmanı için halka arzdan elde edeceği net fonun %10'unu kullanmayı planlamaktadır.”

Bakır Kralı'nın şirketi, arzdan gelecek fonu nasıl kullanacak

Şirket fon kullanım yerinin açıkladığı 4. maddede “Hammadde Tedariki ve İşletme Sermayesi İhtiyacının Finansmanı”na yer vermiş. Şirket'in artan girdi maliyetlerinin finansmanı ve tedarikçi ödemelerinin finansmanı olmak üzere işletme sermayesi ihtiyacının artacağı değerlendirerek net fonun %30'unun işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanmayı planlamış.

Bakır Kralı'nın şirketi, arzdan gelecek fonu nasıl kullanacak

Şirketin Ek-5 Fon Kullanım raporunda;
“(4) Hammadde Tedariki ve İşletme Sermayesi İhtiyacının Finansmanı
Şirket in ticari işletme sermayesi 2020 yılında 96.895.379 TL, 2021 yılında -7.622.206 TL ve 2022 yılında -277.025.487 TL olarak gerçekleşmiştir. Yapılan projeksiyonlarda gerek üretim miktarının artması gerekse üretim sürecinde kullanılan girdilerin fiyatlarının artmasına bağlı olarak Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının ilerleyen dönemlerde artacağı öngörülmektedir. Şirket'in nakit döngüsü ortalama 27 gündür (35 gün stok süresi + 26 gün tahsilat süresi - 34 gün tedarikçi ödeme süresi + 2 gün tedarikçilere verilen avans ödeme süresi 2 gün müşterilerden alınan avans tahsilat süresi 27 gün). Bu kapsamda Şirket'in artan girdi maliyetlerinin finansmanı ve tedarikçi ödemelerinin finansmanı olmak üzere işletme sermayesi ihtiyacının artacağı değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda halka arzdan edilecek net fonun %30'unun işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılması planlanmaktadır.”

Bakır Kralı'nın şirketi, arzdan gelecek fonu nasıl kullanacak

Şirket fon kullanım yerinin açıkladığı 5. maddede “Finansal Borç Ödemeleri”ne yer vermiş. Şirket mevcut kısa vadeli borç stoku içinde yer alan kredilerinin, halka arzdan elde edeceği net fonun %10'una tekabül eden tutardaki kısmını kapatarak, finansman giderlerinin azaltılmasını ve karlılığının artırılmasını planlıyor.

Bakır Kralı'nın şirketi, arzdan gelecek fonu nasıl kullanacak

Şirketin Ek-5 Fon Kullanım raporunda;
“(5) Finansal Borç Ödemeleri
Şirket'in 30.06.2023 tarihli finansal tablolarında yaklaşık 1.537.089.469 TL tutarında kısa vadeli finansal borcu ve yaklaşık 184.647.504 TL tutarında uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı bulunmaktadır (Şirket'in 31.12.2022 tarihli finansal tablolarında yaklaşık 886.864.685 TL kısa vadeli finansal borcu ve yaklaşık 410.720.623 TL tutarında uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmı bulunmaktadır). Şirket'in 2023 yılının ilk 6 aylık döneminde katlanmış olduğu finansman gideri yaklaşık 240.363.562 TL, 2022 yılında katlanmış olduğu finansman gideri yaklaşık 431.858.977 TL'dir. 2021 yıl sonu itibarıyla Şirket tarafından katlanılan finansman gideri ise yaklaşık 204.594.675 TL'dir.
Şirket mevcut kısa vadeli borç stoku içinde yer alan Türk Lirası, Euro ve Amerikan Doları cinsinden kredilerinin, halka arzdan elde edeceği net fonun %10'una tekabül eden tutardaki kısmını kapatarak, finansman giderlerinin azaltılmasını ve karlılığının artırılmasını planlanmaktadır.”

Bakır Kralı'nın şirketi, arzdan gelecek fonu nasıl kullanacak

Mega Metal Ek-5 Fon Kullanım Raporu için TIKLAYINIZ