42 dairelik bina 65 milyon TL'ye ihaleye çıkıyor

Yıldırım Beyazıt Mahallesinde 42 dairelik bina kat karşılığı 27.09.2023 tarihince ihaleye çıkacak. Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırladığımız Kayseri haber bültenimizde…

42 dairelik bina 65 milyon TL'ye ihaleye çıkıyor
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Melikgazi Belediyesi kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Yıldırım Beyazıt Mahallesinde 42 adet daireyi kat karşılığı ihale edecek. İhale 27.09.2023 tarihinde çarşamba günü saat 15:00’da Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. İşin muhammen bedeli 64.766.529,20 TL’dir. İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü adresinde görülebilir. 500 TL (Beş yüz TL) dosya bedeli yatırılmak suretiyle alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.
İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.
İstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne verilmesi şarttır. İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır. İşin süresi iş yeri teslim tarihinden itibaren 24 aydadır.
Melikgazi Belediyesi'nin ilan.gov.tr adresindeki ilanı için TIKLAYINIZ