4 adet taşınmaz ihale ile kiraya verilecek

Kayseri'nin Bünyan Belediyesi açık teklif usulüyle 4 adet taşınmazı kiraya verecek. Detaylar Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırladığımız Kayseri haber bültenimizde…

4 adet taşınmaz ihale ile kiraya verilecek

Kayseri'nin Bünyan Belediyesi mülkiyeti belediyeye ait olan 4 adet taşınmazı açık teklif usulü ihale ile kiraya verecek. İhale 10.07.2024 Çarşamba günü saat 16.00’da Bünyan Belediyesi Hizmet Binası 3'ncü katında bulunan Belediye toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacak.

İhaleyle kiraya verilecek taşınmazlar ise şu şekilde; Karakaya Mahallesinde fırın, Güllüce Mahallesinde dükkan (fırın), Yeni Süksün Mahallesinde dükkan, Gergeme Mahallesinde beş taşlı suyla dönen bir babun değirmeni ve mezbahan yer almaktadır.

İştirakçilerin ihaleye katılabilmeleri için İhale 10.07.2024 Çarşamba günü saat 15:00’a kadar aşağıdaki belgelerle Bünyan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne dosyalarını teslim edeceklerdir. Verilen bu süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

Gerçek kişi ise; İkametgâh İl Muhaberi, Nüfus Cüzdanı Sureti, Tebligat için adres beyanı, 2886 sayılı kanunda belirtilen ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair taahhütname, Muhammen bedel üzerinden %3 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, Belediyemize vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge, İhale Şartname bedeli olan 100,00 TL yatırdığına dair makbuz

Tüzel kişi ise; Tebligat için Ticari İkametgâh belgesi, Vergi Levhası,  Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi, İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi, 2886 sayılı kanunda belirtilen ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair taahhütname, Muhammen bedel üzerinden %3 oranında geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, Belediyemize vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge, İhale Şartname bedeli olan 100,00 TL yatırdığına dair makbuz.