31 Ağustos 2023 Perşembe günü Kayseri ilimizde ezan vakitleri

31 Ağustos 2023 Perşembe günü Kayseri ilimizde ezan vakitleri. Detaylar ile ilgili Kayseri Olay Gazetesi olarak hazırladığımız Kayseri haber bültenimizde…

31 Ağustos 2023 Perşembe günü Kayseri ilimizde ezan vakitleri

Diyanet Hadislerle İslam sitesinden hadis; Câbir b. Abdullah’tan nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “(İsrâ ve Mi’rac) konusunda Kureyş beni yalanlayınca Hicr’de ayakta durdum. Allah, Beytü’l-Makdis’i gözümün önüne getirdi. Ben de ona bakarak özelliklerini Kureyş’e anlatmaya başladım.”

(B3886 Buhârî, Menâkıbü’l-ensâr, 41)

31 Ağustos 2023 Perşembe günü Kayseri ilimizde ezan vakitleri