Suriyelileri Meclis'e taşıyan İYİ Partili Ataş: Durum içinden çıkılmaz bir hal almıştır

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş: Sığınmacıların doğurganlığında çok ciddi bir artış var. Suriyeliye harcanan para vatandaşımıza harcansın!

10:01:56 | 2019-05-24

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Suriyelileri Meclis gündemine taşıyarak, “5 Milyonun üzerinde Suriyelinin ülkemiz üzerindeki maddi ve manevi yükü dikkate alındığında, artık iş içinden çıkılmaz hale gelmiştir” dedi. Türkiye’de yaşayan Suriyeli kadın sığınmacıların doğurganlığında  da çok ciddi bir artışın olduğu anlatan Ataş, ayrıca kayıt dışı çalışma konusunda da sorunun arttığını  dile getirdi. Ataş, “Savaş nedeniyle ülkesinden kaçan her 5 Suriyeli’den biri Türkiye’de. Sayıları sürekli artıyor. Kendi vatandaşlarımız bu nedenle işsizlikle karşı karşıya” diye konuştu.

 

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği araştırma önergesinde Suriyelilerin sorun haline geldiğini ve bu sorunun acilen çözülmesi gerektiğini belirtti. Türkiye’de üç buçuk milyon Suriyeliye ek  olarak 1,5 milyon da kayıt dışı olduğunu dile getiren Ataş, Suriyeli genç nüfusun işsizlik, yoksulluk gerekçesiyle fuhuş ve mafya yapılanmalarında artışa neden olacağına dikkat çekti ve konuyu Meclis’e taşıdı.

“SURİYELİYE HARCANAN PARA VATANDAŞIMIZA HARCANSIN”

Ülkenin ekonomik krizde olduğunu belirten İYİ Partili Ataş, Suriyelilere harcanan paranın vatandaşa ve üretim odaklı yatırıma harcanması gerektiğini de belirttiği Meclis araştırma önergesinde şu ifadeleri kullandı, “Ülkemizin en önemli sorunlarından biri de Suriyeli sığınmacılar sorunudur. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre 25 Nisan 2019 tarihi itibarıyla Türkiye’deki kayıt altına alınabilen Suriyeli sayısı 3 Milyon 605 bin 615 kişidir. Yani Suriyelilerin ülkemiz nüfusuna oranı %4,40’tır. Ve bu oran ve kişi sayısı çok hızlı bir artış sergilemektedir. Ayrıca yapılan araştırmalarda 1,5 milyon da kayıt dışı Suriyeli bulunduğu bilinmektedir. Yani verilen oranların çok daha üstündedir.  Yine açıklanan rakamlara göre Suriyelilere harcanan para 37 Milyar Doları geçmiş durumdadır. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar ve ekonomik kriz de dikkate alındığında bu harcanan paranın vatandaşlarımıza ve üretim odaklı yatırıma harcanması gerekirdi.  5 Milyonun üzerinde Suriyelinin ülkemiz üzerindeki maddi ve manevi yükü dikkate alındığında, artık işin içinden çıkılmaz hale gelen bu sorunun ivedilikle araştırılması ve çözüm yolunun bulunması gerekmektedir. Ulusal ve il düzeyinde ki dernek, STK, üniversitelerin ve ilgili bakanlıklarında düşüncelerini dikkate alarak, sorunları doğru ve anlaşılır bir şekilde ortaya koymak ve bu sorunlara ilişkin doğru çözüm önerilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 üncü ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını istiyoruz”

“HER BEŞ SURİYELİDEN BİRİSİ TÜRKİYE’DE”

Suriyeli göçmenlerin sosyo-demografik, kültürel, ekonomik ve asayiş, güvenlik alanında bazı önemli sorunlara yol açtıklarını kaydeden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların 2019 Nisan itibarı ile kayıtlı, 3,6 milyon, 1,5 milyon da kayıt dışı olmak üzere 5 milyonu geçtiği bilinmektedir. Bu sayı bir ülkenin altından kalkabileceğinin çok üzerindedir. Şöyle ki; Suriye’deki savaş öncesi nüfusunun yaklaşık yüzde  22’lik bir diliminin, yani her beş Suriyeliden birisinin ülkemizde olduğu görülmektedir.” dedi.

“SIĞINMACILARIN DOĞURGANLIĞINDA ÇOK CİDDİ BİR ARTIŞ VAR”

Türkiye’de yaşayan Suriyeli kadın sığınmacıların doğurganlığında  da çok ciddi bir artışın olduğu anlatan Ataş, “Ülkemizde 0-9 yaş arası kayıtlı Suriyelilerin sayısı 999.475’dir. Yine Türkiye’de günde 400’den fazla Suriyeli bebeğin dünyaya geldiği bilinmektedir. Yani sürekli artan bir Suriyeli sığınmacı sayısı ile karşı karşıyayız. Ve doğal olarak ülkemizin Suriyelilere harcadığı parada her geçen gün artmaktadır. Şimdiden devasa miktarları bulan bu rakam daha da artmaya devam edecektir” diye konuştu.

 “KENDİ VATANDAŞLARIMIZ İŞSİZLİKLE KARŞI KARŞIYA”

Türkiye’de kayıt dışı istihdamın önemli bir kısmını Suriyelilerin oluşturduğunu da ifade eden Ataş, şunları söyledi, “Sigortasız ve vatandaşlarımızdan çok ucuza çalışan Suriyeliler, kendi vatandaşlarımızın işsiz kalmasına, iş bulamamasına en iyi halde de piyasanın altında çalışmasına neden olmaktadır. Diğer bir sorun da toplumsal huzurumuz, güvenliğimiz konusunda ciddi tehditlere sebep olmalarıdır. Hemen her gün Suriyelilerin sebep olduğu bir olay meydana gelmektedir. Bu bir yandan suçlardaki artışa neden olduğu gibi bir yandan da ülkemizde kitlesel/etnik çatışma yaratma potansiyelini içinde taşıması nedeniyle çok tehlikeli bir durum yaratmaktadır. Göçmenlerin deneyimledikleri kültürel yapı ve geleneklerin göç ettikleri bölgelerdeki kültürellerden farklılık arz etmesi, iki grup arasında olası bir çatışma ihtimalini yaratabilmektedir. Özellikle yasal alt yapısı ve hazırlığı olmayan bizim gibi ülkelerde bu ihtimal çok daha yükselmektedir. Bakıldığında; Geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyelilerin sayısı 25 Nisan 2019 tarihi itibarıyla 136 bin 880 kişi olarak açıklandı. Suriyelilerin yalnızca yüzde 3,79’u kamplarda yaşıyor. Yani kayıt dışı Suriyeliler de dikkate alındığında çok çok az bir miktarı gözetim altındadır. Diğer kısım tamamıyla şehirlerde başıboş olarak yaşamaktadır.  Hırsızlık, yankesicilik, çeteleşme, gasp vb. adli sorunların artmasında, ülkeye giriş yapanlar içerisinde Rejim (El Muharebat) ajanları, IŞİD militanları ya da diğer radikal örgütlere ait örgüt üyelerinin olmasının yarattığı tehlike, Genç nüfusun gelecek dönemlerde radikalleşme eğilimi sergileyebileceği ihtimalinin çok yüksek olması, İşsizlik ve yoksulluk gerekçesiyle fuhuş sektörünün ve buna ilişkin mafya türü yapılanmaların artış gösterebileceğinin emareleri göstermektedir ki içinde bulunulan durum görünenden çok daha vahimdir.  Bugün Kilis ilimizde 115 bin 172 Suriyeli bulunmaktadır ki bu şehrin %80,80’ne tekabül etmektedir. Yine Hatay’da 430 bin 357 Suriyeli bulunmaktadır, bu da Hatay’ın yüzde 26,73’ü demektir. Birçok ilimizde ki oranlarda benzer şekildedir.”

“CUMHURBAŞKANI DAHİ SURİYELİ KONUSUNUN ARTIK HUZURUMUZU BOZDUĞUNU KABUL ETMİŞTİR”

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriyeliler konusunda bir süre önce yaptığı açıklamaları da hatırlatan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Cumhurbaşkanımız da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamasında: ‘Ülkemizdeki sığınmacılar için bugüne kadar kullandığımız kaynak 37.5 milyar dolardır. Şayet bugün Avrupa halkları kendi topraklarında huzur içinde yaşıyorsa Türkiye’nin fedakarlığı sayesindedir’ ifadelerine yer vermiştir. Yani Sayın Cumhurbaşkanı dahi Suriyeli konusunun artık huzurumuzu bozduğunu kabul etmiştir. Artık gelinen noktada Suriyeliler; ekonomik sorunlar (ülkeye ekonomik bir yük getirdikleri, enflasyonun ve işsizliği artırdıkları), Güvenlik kaygısı (suç ve güvenlik sorunu oluşturdukları), Toplumsal, kültürel sorunlar ve uyum problemi (çok eşlilik, erken evlilik, farklı yaşam tarzları, dil sorunları gibi), Kentsel sorunlar ve temel hizmetlere ulaşım gibi birçok alanda ülkemiz için ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Bu nedenle biran önce meclis araştırması kurularak, bu konuya çözüm bulunması, strateji belirlenmesi gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

 

 

 

 
ETİKET :  

Tümü