ONLAR “KÜRESEL ADALET İÇİN; MAZLUMDAN YANA”

Kısa Adı TÜKDES olan Genel Merkezi Eskişehir’de bulunan Tüketiciyi Destekleme Derneği KayseriŞubesi yakında açılışını yapacak. Sürdürülebilir, daha yaşanabilir bir dünyanın gelecek kuşaklara aktarılması konusunda farkındalık oluşturma ve evrensel tüketici haklarının hayata geçirilmesi için kurulan TÜKDES’in Kayseri Şubesini açmak için Av. Mehmet Murat Ramazanoğulları, Av. Ayşe Pınar Kozanoğlu ve Şifa Kızılkaya Kesik’e yetki verildi. Tüketiciyi Destekleme Derneği’nin, Tüketici Hakem Heyetlerinde, İl Hasta Hakları Kurulunda, İnsan Hakları Kurulunda, Hal Hakem Heyetinde, Kent Konseylerinde ve Tüketici Konseyinde temsil ediliyor. 4 bin 978 üyesi bulunan ülke genelinde tüketici hakem heyetleri yönetmeliği, tüketici örgütleri temsilcisi seçimi Tüketiciyi Destekleme Derneğinin gündeminde Kayseri Şubemizin evrensel tüketici haklarının hayata geçirilmesi çalışmalarında önemli rol oynayacak. Biz de bu hafta siz tüketicilerin hayatında önemli bir rol oynayacağına inandığımız bu derneğin yöneticileri ile Dernek Merkez

13:17:38 | 2015-11-29

Güler Ruhsar Aktaş : Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?Tüketiciyi Destekleme Derneği ile tanışmanız nasıl oldu?

Ben Mehmet Murat Ramazanoğulları ,1982 Kayseri doğumluyum.Aslen Kahramanmaraşlı'yım.İlk,orta ve lise eğitimimi Ted Kayseri Koleji'nde tamamlamış olup,Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 2006 yılında bitirerek staj sonrası Kayseri de 2006 yılından beri serbest olarak çalışmakta ve avukatlık yapmaktayım.Süregelen yıllar içerisinde mesleğimizin de getirisi olarak kanunların ve kanunyapıcıların hukuk  dilinin dışında vatandaşların vatandaşlık hakları ile birlikte Anayasa Hukuku ve Temel Özgürlüklere dayanarak temel haklarını bilmediklerini görerek ,topluma daha faydalı olmak adına araştırmalar yaparken Tüketiciyi Destekleme Derneği ile 2015 senesinde tanıştım. Daha öncesinden böyle faaliyetleri destekleyen gruplar arasında çalışmamış olmama rağmen bu dönem ve daha sonrasında tüketici vatandaşları bilinçlendirmek ,yaptıkları alışverişlerde ,uzlaşmalarda ve daha bir çok alanda onlara faydalı olmaya gönüllüyüm.Derneğimizin Kayseri Şubesi'nin kurulmasında kurucu üyeyim ve dernek başkanı olarak görev almaktayım.

Ben Ayşe Pınar Kozanoğlu,1980 Ankara doğumluyum.Türkiye'nin değişik illerinde ilk orta ve lise eğitimini alarak Afyon Lisesi'nden mezun oldum.2002 Yılında da Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirerek staj döneminden sonra Kayseri Barosuna kayıtlı olarak avukatlık mesleğini ifa etmeye başladım.Zaman içerisinde meslek getirisi olarak aslında bilinçsiz olduğumuzu öğrenmekle  durumdan şikayet etmek yerine karanlığa bir mum yakmak için düşünürken tam da bu noktada Tükdes ile tanıştık.Genel Başkanımız Sayın Süleyman Bakal'ın da telkinleri ve destekleri ile derneğimizin Kayseri Şubesi'ni kurduk.Derneğimizin kurucu üyesi ve başkan vekili olarak görev almaktayım.

 

2-Sizi dernekte görev almaya iten sebepler nelerdir?

Tüketiciyi Destekleme Derneğimiz KÜRESEL  ADALET  İÇİN; MAZLUMDAN  YANA sloganıyla  sürdürülebilir,daha  yaşanabilir bir dünyanın gelecek kuşaklara aktarılması konusunda farkındalık oluşturma ve evrensel tüketici haklarının hayata geçirilmesi için,21 Kasım 2009 tarihinde kurulmuştur.Evrensel  tüketici  haklarının ülkemizde,  dünyamızda  eksiksiz  ve  adaletli  bir  şekilde uygulanmasını  sağlamak ve sivil toplum alanında bir marka oluşturmak amacımızdır.

Ülkemizin de taraf olduğu 1985 tarihli Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesine göre 9 tane temel ve evrensel tüketici hakkı mevcuttur.

Bunlar ;

Temel İhtiyaçların Karşılanması Hakkı: Barınma,ısınma, aydınlanma, içecek ve kullanacak su bulma,haberleşme, ulaşım tüketicilerin en temel ihtiyaçlarıdır. Her tüketici, bu temel ihtiyaçların karşılanmasını talep edebilir.

Sağlık Ve Güvenlik Hakkı: Satışa sunulan her türlü mal ve hizmetin insan yaşamı ve sağlığı açısından kullanıcısına zarar vermeyecek durumda olmasıdır.

Bilgi Edinme Hakkı: Tüketicinin mal ve hizmeti satın alırken doğru karar verebilmesinin sağlanması için tüketicinin gerekli bilgilere ulaşabilmesi ve zararlı, yanıltıcı reklamdan, etiketten, ambalajdan korunmasıdır.

Eğitilme Hakkı: Tüketicinin hak ve çıkarlarını koruyabilmesi, tüketici bilincine sahip olması için eğitim kurumlarında eğitilmesidir.

Zararların Giderilmesi Hakkı: Satın alınan mal veya hizmetten dolayı tüketicinin uğramış olduğu zararın giderilmesi, o mal veya hizmetin yeniden tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı: Sağlık koşullarına uygun bir çevrenin oluşumunda ülke ve doğal kaynakların doğru kullanımı ile çevrenin korunması, temiz ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere bırakılmasıdır.

Ekonomik Çıkarların Korunması Hakkı: Tüketiciye kıyaslama imkanı verecek çeşitte mal ve hizmetin en uygun fiyattan sunulması, satış sonrası her türlü teknik destek ve servisin tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Seçme Hakkı: Tüketicilerin çeşitli ürün ve hizmetlere istedikleri zaman ulaşabilmeleri anlamındadır. Rekabetin tam olarak işlemediği pazarlarda devlet aksaklıların giderilmesi için yapacağı düzenlemeler ile uygun kalite ve fiyatlarda mal ve hizmetlerin tüketicilere sunulmasını sağlamalıdır.

Temsil Edilme, Örgütlenme, Sesini Duyurma Hakkı: Yukarıda sayılan hakların elde kullanılabilmesi, tüketicilerin haklarını koruyabilmeleri, mağduriyetlerinin giderilmesinde bir araya gelerek güç birliği oluşturmaları ve hükümetlerin ekonomik ve siyasi politikaların da dikkate alınma ve kamu kurumlarında temsil edilebilmesidir.

Ancak bizler tüketici olarak olarak ne gibi haklara sahibiz,tüketim ile ilgili bir sorun karşımıza çıktığında nasıl bir çözüm getirebiliriz bilmiyoruz.

Ulaşabildiğimiz her kesimde tüketici hakları kavramını yerleştirmek ve tüketicilerimizde  hak arama bilincini oluşturmak ve geliştirmek amacıyla bir dernek çatısı altında çalışmayı tercih ettik.Dünyanın birçok ülkesinde tüketici hakları dernekleri vardır. Tüketici derneklerinin amacı  ülkede tüketici haklarının en iyi şekilde uygulanması, geliştirilmesi, tüketici bilincinin oluşturulması, yaygınlaştırılması; güçlü, doğru ve etkili bir tüketici hareketinin yaratılmasıdır.

3-Sizce ülkemizde tüketiciler yeterince bilinçli mi?Bu konuda farkındalık oluşturmak için nelere dikkat edilmelidir?

Ülkemizde maalesef tüketiciler yeterince bilinçli değil.Yoksulluk ve gelir durumundaki eşitsizlik,vergiler,kamusal hizmetlerin ucuz olmayışı ,tüketici tavrı,tüketici derneklerinin yeterince desteklenmeyişi,yasanın uygulanması konusundaki bazı sorunlar gibi engeller de  tüketicinin bilinçlenmesinde eksi bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.Bunun yanı sıra mevcut özelleştirmelerle de tüketicilerimizin hakkı gaspa uğramakta, hizmetlerin özel tekele geçmesi tüketicinin haklarını ihlal etmektedir. İnsan beyni görsel olarak olay ve olguları algıladığında bu bilgiler kalıcı olmaktadır.Tüketicilere farkındalık oluşturmak için aslında bize göre kamu spotları oluşturulmalıdır.Her nasıl ki sigaranın insan sağlığına olan  zararları konusunda kamu spotları bir farkındalık oluşturmuşsa ,bu hususta yayınlanacak spotların da insan sağlığına faydalı olduğunu düşünmekteyiz :) Yine her türlü basılı broşür bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler arasında sayılabilir.Yoksa her vatandaşımıza al kardeşim sana kanun oku bilinçlen demekle farkındalık oluşturulmaz.

4-Bu alanda faaliyet gösteren farklı dernekler de var.Sizin derneğinizin o derneklerden farkı nedir?

Öncelikle derneğimiz tüketicinin her alanda yanında olmayı hedefleyen bir dernek olmakla beraber; İnsan Hakları Kurulu ,Hasta Hakları Kurulu gibi kurullarda temsil yetkisi olan , bünyesinde her meslek grubundan kişilerle çalışan ve kurucuları  profesyonel anlamda hukukçu olan bir dernektir.Bununla beraber kendi çalışma düzeninde proje komisyonu,engelliler komisyonu,iletişim komisyonu,gençlik komisyonu ve araştırma komisyonu gibi çeşitli komisyonlar kurarak sesini her yere duyurmaya ,herkese faydalı olmaya çalışan bir dernektir.Derneğimiz, amacı daha yaşanabilir bir dünyanın gelecek kuşaklara aktarılması konusunda farkındalık oluşturma ve evrensel tüketici haklarının hayata geçirilmesi olan ,gelecek nesilleri de düşünen bir dernektir.Derneğimizin bir çok ilde şubeleri ve temsilcilikleri mevcut olmakla diğer derneklerden farklı olmak konusunda faaliyet gösterdiği bölge ile sınırlı kalmaması da farkımızı ortaya koymaktadır.

5-Logonuzun anlamı nedir?

Logomuz çevreye  duyarlı, doğaya saygılı oluşumuzu ifade eden, yeşile boyanmış yerküreyi  saran ve her biri evrensel tüketici haklarından birini temsil eden, el ele tutuşmuş sekiz modern insan figüründen oluşmaktadır.

6-Tüketici Kanununda eksiklik olarak gördüğünüz durumlar neler,bunların giderilmesi için neler yapılmalı?

Kanunda eksiklik mi varmış ,kim söyledi bunu :) Hak arama noktasında yeterince kanunu bilmediğimiz,bildiğimiz kanunu hayata aktaramadığımız düşünülecek olursa öncelik olarak bu sorunları gidermeden ,yani bilinçli toplum imgesini oturtmadan kanunlara müdahale etmek çok da yerinde bir davranış olmayacaktır.Ancak keşke Tüketici Hakem Heyetleri'nin talebine rağmen belge ve bilgi vermeyen tarafa karşı kanun bir yaptırım öngörseydi diyerek bir temennide bulunmamız haddimizi aşmak sayılmaz herhalde.

7-Tüketici derken sadece bir ürünü tüketmek mi diğer kurumlardaki hizmet alımları için gerekli mi?

Tüketici ,bir mal veya hizmeti, ticari ve mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişidir.Tüketici kimdir sorusuna verilebilecek en basit yanıt mal ve hizmeti para karşılığı satın alan kişidir. Gerçek tüketiciden bahsedebilmek için satın alan kişinin ihtiyaç sahibi kişi olması önemli unsurdur. “Tüketici” satın aldığı malı ya da hizmeti bizzat kullanan; yeniden satarak kâr elde etmeyen ya da başka bir üretimde kullanmayan kişidir. Su, elektrik, telefon, ulaşım, yakıt ( doğalgaz, kömür , petrol ürünleri ),  akaryakıt,     gibi en temel ihtiyaçları kullanan, kamusal mal ve hizmetleri sağlık, eğitim gibi en temel kamusal hizmetleri alanlar tüketicilerdir.Yani hizmet almak ve onu harcamak bir tüketimdir.Bunları kullananlar da tüketicidir.Hastaneden tedavi olan hasta,cep telefonu için operatörleri kullanan kullanıcı birer tüketicidir.

8-Vatandaş size hangi konularda başvuru yapabilecek ,size yansıyan şikayet konusu en çok hangi alanda?

Hakları kanunla korunan tüm tüketiciler kanun karşısında hak sahibi olmakla beraber ,toplumsal alan içerisinde karşılarına çıkan her tür sorun için başvuru yapabilme hakkına sahiptir.Teknolojiden sağlığa,tarımdan üretime,alışverişten alım-satıma kadar olan tüm haklarla beraber daha yaşanılabilir bir dünyaya sahip olmak adına doğamızı da kirleten faktörlerden şikayetleriyle beraber ,helal gıda,doğaya ilişkin tüketilebilen maneviyatın dışındaki her alan için bize başvurabilirler.

Derneğimiz Örnekevler Mahallesi Kocasinan Bulvarı Çevre Apt.120/2-a adresinde bulunmakla beraber 0 352 232 1833 numaralı telefondan bize ulaşmaları mümkündür.

Derneğimiz ülke genelinde faaliyet göstermekle beraber Genel Merkezimizin göstermiş olduğu tüm faaliyetleri ilimizde gerçekleştirmeyi,vatandaşlarımızın önerileri ve istekleri doğrultusunda bilinçlendirici etkinlikleri gerçekleştireceğimizi belirtiriz.

Biz küresel adalet için mazlumdan yana yola çıkarak ,helal gıda ve tüketimin her alanında helal  anlayışını benimsetmek için yola çıkmış bulunmaktayız.Tüketicilerimizin çıktığımız yolda yanımızda olmalarını temenni ederiz.

Son olarak bilinçli tüketici;

Mal ve hizmet satın alırken temel ihtiyacını ön planda tutan, satın alacağı mal ve hizmetlerin kaliteli, güvenli, ucuz ve sağlıklı olması konusunda araştırmada bulunan ve firmalar arasında güvenirlilik ile helalliği  ön planda tutan, hakkını bilen, haklarına sahip çıkan ve savunan, çevreye karşı duyarlı olan, yurdumuzun ve dünyanın her köşesini kendi evi gibi düşünen, her çeşit savurganlık ve israfın karşısında olan kişidir.

Bize vakit ayırdığınız için misafirperverliğiniz için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Asıl bize derneğimizi ve faaliyet alanlarımızı geniş bir şekilde anlatma fırsatı verdiğiniz için biz size ve Kayseri OIay Ailesine teşekkürü borç biliyoruz.. 

 

Röportaj: Güler Ruhsar AKTAŞ 

Fotoğraf: Cafer ZENGİN 

 

 
ETİKET :  

Tümü