Öğretim üyelerinin muayenehaneleri

Öğretim üyelerinin muayenehaneleri

20:03:23 | 2017-02-28
OSMAN ÇİFTCİ
OSMAN ÇİFTCİ      osmanciftci3800@gmail.com

Geçtiğimiz hafta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından özel muayenehanelere yönelik olarak denetim gerçekleştirildi. Bu denetime tabi olanlar arasında öğretim
üyelerinin muayenehaneleri de var. Anayasa Mahkemesi kararıyla özel muayenehanesi bulunan öğretim üyelerinin mesai saatleri içerisinde muayenehanede
çalışamayacağı kesin olmasına rağmen birçok profesör, doçent Anayasa’yı ihlal ederek sabah üniversiteye uğrayıp mesaiyi dışarıdaki muayenehanesinde tamamlıyor. Hatta üniversiteye hiç uğramayan muhteremler var. Hatta ve hatta özel hastanelerde kaçak olarak çalışan muhteremler de var...
Hatta öyle ki bazı öğretim görevlilerinin üniversitedeki odalarının kapısına astıkları bana “bu numaradan ulaşabilirsiniz” notunda özel muayenehanelerinin
telefonlarının yazılı olduğu bilgisi bile var. Yapılan denetimlerde İl Sağlık Müdürlüğü bu konuya mercek uzattı mı bilmiyorum. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Üniversite ve Sağlık Müdürlüğü’nün bu öğretim görevlilerini sağlıklı bir şekilde takip ettiğini, denetimlerde bu duruma ilişkin bir işlem tesis ettiklerini düşünmüyorum. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Güven ile bir görüşmemizde bu konu üzerinde hassasiyetle duracaklarını söylemişti.
Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın da bu konudan rahatsız olduğunu biliyorum. Muhataplarına yazılı uyarılar geçiliyor ama ne Rektörlüğü takan var ne Dekanlığı takan var ne de Anayasa Mahkemesi kararlarını takan var. Bu vesileyle ben hem Üniversite yönetimine hem de İl Sağlık Müdürlüğü’ne çağrıda bulunuyorum.
Sağlık Müdürlüğü muayenehaneleri denetlerken öğretim üyelerinin mesai saatleri içerisinde özel muayenehanelerinde hasta bakıp bakmadığını da denetlesin. Hastalardan sorsun, çalışandan sorsun vs. Rektörlük de mesai saatleri içerisinde Üniversitedeki yerinde olmayan öğretim görevlilerini tespit etsin.
Bildiğim kadarıyla “yapmayın-etmeyin” diye yazılı uyarılar yapıldı, şimdi tespitleri yapıp kim uyarıları dikkate almıyorsa onlara gerekli işlemleri yapmak gerekiyor. Üniversite hastanesinin milyonlarca lira zarar ettiği bir ortamda Üniversite’ye Üniversite hastanesine hizmet etmeyene de feriştahı olsa gereği yapılmalı diye düşünüyorum. 
ETİKET :  

Tümü