O kooperatifin paraları nereye harcandı?

ERÜ’de Sayıştay, raporu ile ortaya çıkan tablonun ardından akıllara gelen soru:

14:24:18 | 2018-10-18

Sayıştay’ın, Erciyes Üniversitesi’ne (ERÜ) yönelik hazırladığı 2017 yılına ait denetim raporunda ilginç ayrıtılar gün yüzüne çıkmıştı. Raporda özellikle Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanları tarafından  kurulan S.S. Erciyes Kültür ve Eğitim Kooperatifi ile ilgili bölüm dikkat çekiyor. Üniversitenin özel mülkiyetindeki kantin, otopark, cafe gibi taşınmazların düşük belirlenen kira bedelleri ile pazarlık usulü ile kiralanması ve bu durumun ilgili kanuna aykırı bulunmasının ardından, şimdi de kamuoyunda “O kooperatifin paraları nereye harcandı, bu konuda bir soruşturma yapılacak mı?” sorusunun cevabı merak ediliyor.

 

Sayıştay Başkanlığı’nın, Erciyes Üniversitesi ile ilgili olarak hazırladığı geçen yıla ait denetim raporunda ortaya çıkan tablo akıllara soru işaretleri bıraktı.  Kamuoyunda da konuşulan raporda  özellikle  önce 7 ortaklı kurulan ve daha sonra sayının 16’ya çıkarıldığı ve üniversite içerisinde ticari faaliyet yürüten Sınırlı Sorumlu Erciyes Kültür ve Eğitim Kooperatifi  ile ilgili bölümler dikkat çekti.

 

Sayıstay denetim raporunda, Üniversite akademik personelinin ticari maksatlı S.S. Kültür ve Eğitim Kooperatifi kurmaları, üye ve yönetici olarak ticari faaliyette bulunmaları, yönetim, denetim ve disiplin kurullarında görev almaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre mümkün olmadığı belirtildi.

Raporda  ayrıca  kooperatif aracılığıyla kamu ihale kanununa aykırı hareket edildiği ve  “Acil önü otoparkı, acil servis kantini, dental market, tıbbi cihaz satış merkezi, göl kafe, veterinerlik, hukuk ve yabancı diller Fakültesi kantinleri, bazı diğer fakülte kantinleri devlet ihale kanununa aykırı olarak pazarlık usulüyle düşük bedellerle kiralandığı”  ifadeleri yer aldı. Raporda ayrıca kooperatiften elde edilen gelir ile sadece Diş Hekimliği Fakültesi’ndeki öğretim elemanlarına maddi destekte bulunulduğu ve bu durumunda Yükseköğretim ve ilgili personel kanununa aykırı olduğu kaydedildi. Sayıştay’ın denetim raporunda kiralanan taşınmazlardan elde edilen gelirlerin tahsili ve tahsil edilmeyenlerin takibi konusunda da kurumlar arasında yeterli bilgi paylaşımının yapılmadığı yönünde ibare de yer aldı.

Raporda ayrıca bazı bölümlerde, ‘2017 yılı otopark geliri ise 1.964.581 TL olarak gerçekleşmiştir. Kira bedeli sözleşme bedelinin ortalama %10 una tekabül etmektedir.’ ,  ‘Bulgu'da Tıp Fakültesi otopark alanı ile kira bedelleri ve gelirleri örneklenen Diş Hekimliği Fakülte binası yakınındaki diş tedavisinde kullanılan tıbbi malzeme ve cihazların satıldığı Kooperatif tarafından konulan 37,00 m2'lik prefabrik yapı 05.06.2017- 05.06.2020 tarihleri arası 3 yıllığına ilk yıllık kira bedeli 5.100,00 TL olmak üzere pazarlık usulüyle kiraya verilirken 2017 yılında sadece implant satışı 3.091.989,63 TL olarak gerçekleşmiştir.’ gibi rakamsal bazı veriler de yer aldı.

Her ne kadar söz konusu kooperatiften elde edilen gelirle, “Bilimsel çalışmalara destek, temsil ağırlama, konaklama” gibi giderlerin karşılandığı ifade edilse de kamuoyu “O kooperatifin paralarının kalem kalem nerelere harcandığını ve bunun yanında konuyla ilgili bir soruşturma yapılıp, yapılmayacağı?” sorularının cevabını merak ediyor.

Haber: Cafer ZENGİN
ETİKET :   Kayseri Kayseri Son Dakika Son Dakika ERÜ Sayıştay rapor Yükseköğretim Personel Kanunu 657 Devlet Memurları Kanunu Diş Hekimliği Fakültesi 2914 sayılı kanun 2547 sayılı kanun

Tümü