MHP’nin Anlaşılamaz Af Israrı!

14:33:20 | 2018-08-31
     

MHP 24 Haziran 2018 Seçimleri öncesi kendisinden hiç beklenmediği bir şekilde popülist bir oy toplama yöntemi olarak “Kader Mahkumlarına” affı gündeme getirmişti! Kader mahkûmu olarak kimleri kast ettiği belirsizdi… Af kapsamına alınmayacaklar listesi oluşturdular; terör suçlan ile kadına ve çocuklara yönelik cinsel ve şiddet suçları ile uyuşturucu kaçakçılığı ve imalinin kapsam dışı bırakılacağını açıkladılar. Onlara göre, bu listede yer almayan; hırsızlar, sahtekârlar, dolandırıcılar, katiller, gaspçılar kader mahkûmu kapsamına giriyordu!

Kader suç işlemez, suç işlettirmez! Hırsızın, uğursuzun, sahtekârın, dolandırıcının, katilin suçu kadere yüklenilemez! Ortada suç var ise; cezası da olmalıdır, suçlu eyleminin cezasını mutlata ve tam olarak çekmelidir! Muhayyel bir “kadere” suçlunun cezasını yükleyip, suçluyu cezadan kurtarmak mantık dışıdır.

MHP’nin seçimlerden önce böyle bir teklifi ortaya atmasının su götürür yanı vardı! Seçim öncesiydi, MHP’nin de oya ihtiyacı vardı! 9 Işık Doktrini’nin “Ahlakçılık” maddesine ters de düşse popülist bir çıkış MHP için de hoş görülebilirdi!

Seçimler bitti. O da ne! MHP affı yine gündeme getiriyor! Üstelik ısrarla!

Zaten suçlular daha cezaları belirlenirken, suçlunun mahkemedeki giyim kuşamı, sakin duruşu ile takdiri indirim adı altında ödüllendiriliyorlar! Türk Ceza Kanunu’nun 62. Maddesi, bizlerin ‘iyi hal!’ indirimi olarak bildiğimiz, takdiri indirimi belirliyor.

“Madde 62 – (1) Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmibeş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda birine kadarı indirilir.” Kanun böyle diyor… Birde Ceza İnfaz yasalarında yapılan değişikliklerle mahkûm olan suçluların, cezaevinde kaldıkları süre, yatacakları sürenin belli bir bölümünü yatmış gibi cezasından düşülüyor! Bir çeşit ödül!

Hamdi Kayapınar, seri katildi! Kayseri'de 7 kişiyi öldürmüştü, müebbetnhapse mahkum olmuştu! Yukarıda saydığımız ödüllendirmelerden o da yararlandı! 16 yıl sonra şartlı tahliye oldu.

Serbest bırakıldı! 7 kişinin katili 16 yıl ceza ile kurtuldu…

Çok geçmedi, Hamdi Kayapınar, bir villada güvenlik görevlisi olarak çalışan Emekli uzman çavuş Sami Yılmaz’ı da öldürdü!

Bu nasıl bir adalettir, 7 kişinin canına kıymış bir seri katil dolaylı aflarla (iyi hal / infaz) serbest kalabiliyor! 8. Cinayetini de işliyor!

Siz, af isteyenler, bu seri katil şimdi kader kurbanı mı? Affı çıkartmayı başarabilirseniz, Hamdi Kayapınar’ın katlettiği o sekiz insanımızın ailelerine bunu nasıl açıklayacaksınız? Açıklayabilecek misiniz? Vicdanen rahat olabilecek misiniz?
ETİKET :  

Tümü