MHP Milletvekili Ersoy: İlçelerde kanayan yara altyapı problemleri var

Haber: Cafer ZENGİN

15:55:25 | 2020-10-16

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Meclis’te parti grubu adına söz aldı. Konuşmasına orman yangınları ile başlayan Ersoy, “Hatay, Kahramanmaraş, Trabzon ve Osmaniye illerimizde meydana gelen eş zamanlı orman yangınlarında zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, mesullerinin tespit edilerek en ağır şekilde cezalandırılmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum” dedi.

“KAMU İDARELERİNİN  KARMAŞIK HÂLİ ORTADAN KALDIRILIYOR”

Meclis’te, 228 sıra sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin birinci bölümü üzerine konuşan Ersoy, “Görüşmekte olduğumuz teklifin birinci bölümünde, genel olarak program bütçe uygulamasının yaygınlaştırılması, 5018’e ekli kamu kurumlarının düzenlenmesi, vakıf üniversitelerinin tıp fakültesi açabilmesine ilişkin koşullarının belirlenmesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesine ilişkin hükümler, Cumhurbaşkanlığında raportörlük kadrosunun ihdas edilmesi üzerine düzenlemeler öngörülmektedir. Teklifin ilk 5 maddesi, performans esaslı program bütçe esasına uygun olarak Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda yapılan düzenlemeleri içermektedir. Performans esaslı bütçeleme yönteminden performans esaslı program bütçe yöntemine geçilmesiyle, kamu idarelerinin hazırlayacağı performans programında yürütecekleri faaliyetlerin amaç ve performans göstergelerini de içerecektir. Bu sayede kamu kaynaklarının hangi amaçlarla tahsis edildiğini daha açık şekilde gösteren bir bütçe sınıflandırılması uygulanacaktır. Bununla birlikte, bütçelerin kalkınma planı Cumhurbaşkanı programı, orta vadeli plan, orda vadeli mali plan, Cumhurbaşkanı yıllık programı, stratejik planlarıyla program yapısına uyumlu hazırlanacaktır. Ayrıca, kamu idarelerinin bütçeleriyle stratejik plan ve performans programlarını izleme ve değerlendirme kapsamında düzenli olarak veri toplaması ve analiz etmesiyle sonuçların faaliyet raporlarında gösterilmesi de teklifle sunulan bir başka düzenleme olacaktır. Performans esaslı program bütçe yaklaşımının 5018 sayılı Kanun’a yansıtılması kapsamında 5018 sayılı Kanun’da yer alan bütçe ilkelerine, program yapısının esas alınmasının dâhil edilmesi, merkezi yönetim bütçe kanununun gider cetvelinin program sınıflandırılmasına göre düzenlenmesi ve ilgili mevzuatta yer alan fasıl, bölüm, kesim, madde ile tertip ibarelerinin tanımları program yapısına uygun olarak yeniden belirlenmesi, düzenleyici ve denetleyici kurumların da bütçelerini program yapısına uygun şekilde hazırlaması sağlanacaktır. Yapılan düzenlemelerle 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na ekli cetvellerde yer alan kamu idarelerinin güncelleştirilmesi de teklif edilmektedir. 5018 sayılı Kanun kapsamında yer alan idarelerden bir bölümünün hâlihazırda başka bir idareyle birleştirildiği ya da kapatıldığı hâlde Kanun’a ekli cetvellerde bulunmaya devam etmesi sebebiyle, cetvellerde yer alması gereken idarelerin güncellenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine geçiş sürecinde kurulan, kapatılan, birleştirilen kamu idarelerinin cetvellerdeki karmaşık hâlinin ortadan kaldırılmasına yönelik düzenleme yapılmakta ve yapılan değişiklikle sadece cetvellerde olması gereken idarelere yer verilmektedir” diye konuştu.

“VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ETKİLENMEYECEK”

Vakıf üniversitelerinin tıp fakültesi açabilmesine yönelik de değerlendirmede bulunan MHP Milletvekili Ersoy, “Teklifle sunulan bir başka düzenleme ise, vakıf üniversitelerinin tıp fakültesi açabilmesine ilişkin şartlarla ilgilidir. Görüşmekte olduğumuz teklifle, vakıf üniversitelerinde tıp eğitimi gören öğrencilerimizin daha donanımlı bir uygulamalı eğitim alabilmelerinin sağlanması amacıyla kendi mülkiyetinde ruhsatı ve işletme hakkı kendisine ait en az 200 yataklı hastanenin varlığı ya da bu şartlara sahip bir hastane için Bakanlıktan alacakları ön izin belgesiyle vakıf yükseköğretim kurumlarına tıp fakültesi açabilme imkânı sunulmaktadır. Böylece, tıp eğitiminin kalitesinin de artırılmasına katkı sağlanmış olacak, vakıf üniversitelerine ait mevcut 35 tıp fakültesi ise bu düzenlemeden etkilenmeyecektir.

“ŞEFFAF VE OBJEKTİF SÜREÇLER GÜÇLENDİRİLMEKTEDİR”

Yapılacak düzenlemeyle şeffaf ve objektif süreçlerin de güçlendirileceğini öne süren Ersoy,  şu ifadeleri kullandı: “Bir diğer maddeyle, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü ve yardımcılığı kariyer mesleği ihdas edilmesi teklif edilmektedir. Bununla birlikte, kamu kurumlarındaki bazı kadrolarda bulunup 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Cumhurbaşkanlığında geçici görevli olanların raportörlüğe atanabilmesi imkânı getirilmektedir. Bu düzenlemeyle, ilgili personelin istisnai kadrolarda istihdamı yerine çeşitli sınavlar ve üç yıllık yetişme dönemi sonunda mesleğe intisabı sağlanmakta, kariyer sistemle şeffaf ve objektif süreçler güçlendirilmektedir”

“İLÇELERDE ALT YAPI PROBLEMLERİ VAR”

MHP Milletvekili Ersoy, konuşmasının son bölümünde Kayseri ilçelerinde uzaktan eğitim konusunda yaşanan sıkıntılara da değindi.  “Kayseri’deki vatandaşlarımızın son zamanlarda yoğun bir şekilde problem yaşadıkları bir noktaya değinmek istiyorum” diyen Ersoy, “Kayseri, Türkiye’nin coğrafi olarak tam ortasında yer alan, Orta Anadolu’nun en gelişmiş şehridir. Buna rağmen, ilçelerin birçoğunda ev telefonu ve internet altyapısı, maalesef, hâlâ bulunmamaktadır. Örneğin, Yeşilhisar ilçesine bağlı Akköy ve Karaköy’de yaşayan vatandaşlar, köylerinde telefon ve internet olmaması nedeniyle büyük sıkıntı çektiklerini ifade etmektedirler. Yine, aynı şekilde, üç yıl önce telefon hatları kesilen Pınarbaşı ilçesi Kayaaltı Mahallesi sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesi için birçok kez çeşitli mercilere başvurmalarına rağmen henüz bir sonuç alamamışlardır. İlçe Belediye Başkanımız Sayın Memduh Uzunluoğlu hiçbir probleme kayıtsız kalmadığı gibi bu sorunla da ilgilenmiştir, gerekli tüm temasları yapmıştır fakat maalesef, bölgede bulunan hane sayısı az olduğu için telefon ve internet hizmeti yine henüz sağlanamamıştır. Sarız, Tomarza, Yahyalı, Özvatan, Sarıoğlan, Felâhiye gibi ilçelerimizde de mahallelerimizin kanayan yarası, maalesef, internet ve altyapı problemleridir. Bir zamanlar lüks olarak görülen internet kullanımı, özellikle de virüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bugünlerde bilhassa eğitim öğretimin çevrim içi olarak uzaktan yürütülmesiyle olmazsa olmazımız hâline gelmiştir. Bu noktada, özellikle de hane sayısı az olduğu için telefon ve internet hizmeti alamayan köy ve mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın sorunlarının giderilmesi için ilgili mercilerden çözüm beklemekte olduğumuzu da belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

“GELECEĞİ AYDINLATAN IŞIK DEĞİL, KUTLU MİLLET İRADESİDİR”

Anayasa Mahkemesi üyesinin paylaşımı sonrası siyasette de yaşanan ışık polemiğine de atıfta bulunan Ersoy, “Işığı açık unutmuş vesayet  odaklarına diyorum ki: Yakacağınız her ışığı kapatacak ve karanlığa mahkûm edecek kudret büyük Türk milletidir; geleceği aydınlatan ışık değil, kutlu millet iradesidir” dedi.

 
ETİKET :   MHP Baki Ersoy TBMM Meclis Haberler Son dakika İlçeler Sorun Altyapı İnternet Kayseri

Tümü