MHP’li Özdemir sordu, Tarım ve Orman Bakanı cevap verdi!

11:48:23 | 2019-06-30

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri İlinin tarımsal potansiyelinin önemine değinerek, tarım sektöründe yaşanan sorunları ve tarımsal destekleri sorgulayarak konuyu Meclis gündemine taşımıştı.

 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesinde, sanayi ve ticaret kenti olarak bilinen Kayseri’de hızla artan nüfusa bağlı olarak tarım ve hayvancılık sektörünün de önemini her geçen gün arttırmakta olduğunu ve Kayseri ilinde 16 ilçenin yaklaşık 12'sinin geçim kaynağı tamamen tarım ve hayvancılık olduğunu ifade etmiştir.

 

Özdemir, önergesinde Kayseri’de bölgesel havza bazlı destekleme kapsamına geçildiğini ve bu kapsamda Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Yem Bitkileri, Nohut, Mercimek, Aspir üretildiğini ancak en çok üretilen Kabak Çekirdeği, Ayçekirdeği ve Şeker Pancarının destek kapsamında bulunmadığını, bu ürünlerin de havza bazlı destek kapsamına alınması gerektiğini ifade ederek şunları sormuştu:  “Kayseri’de üretilen Kabak Çekirdeği, Ayçekirdeği ve Şeker Pancarı’nın destek kapsamında alınması konusunda Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?

 

Verilen soru önergesine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından verilen cevap şu şekildedir: “Bakanlığımızca bitkisel üretimde; Ülke potansiyelimizi etkin kullanmak, planlı üretime geçmek Bu çerçevede Ülkemiz için önemli olan tarımsal ürünlerde kendi kendine yeten planlı bir üretim için yeni ve etkin bir destekleme modeline geçiş hedeflenmiş ve gerekli çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda "Havza Bazlı Tarımsal Üretimi Destekleme Modeli" uygulamasına geçilmiş olup, 945 havzada Ülkemizde arz açığı bulunan, stratejik insan ve tarımsal yeterliliğimizi üst seviyeye çıkarmak için önemli projeler başlatılmıştır bölgesel önem arz eden ve hayvan beslenmesi bakımından önemli olan 21 ürün desteklenmektedir. Ayrıca, kabak çekirdeği, ay çekirdeği ve şeker pancarı üreticilerine Bakanlığımızca 14 TL/dekar olarak mazot ve gübre desteği verilmektedir.

 

Milletvekili Özdemir, önergesinde Türkiye’de mısır şurubu ve tatlandırıcıların kotalarının günden güne artması sonucu bölgede bulunan yaklaşık 10.000’in üzerinde pancar çiftçisini sıkıntılı günlerin beklediğini, pancar çiftçisini ve şeker sektörünü koruyacak denetim mekanizmasının oluşturulması gerektiğini ifade ederek şunları da sormuştu:  “Türkiye’de mısır şurubu ve tatlandırıcıların kotalarının artması sonucu sıkıntı yaşayan Pancar çiftçisini ve şeker sektörünü koruyacak denetim mekanizmasının oluşturulmasını düşünüyor musunuz?

 

Soruya verilen cevap şu şekildedir: “Ülkemiz yurtiçi şeker ihtiyacı, tamamen yurtiçinden karşılanmaktadır. Şeker Kotalarının ilk tahsis edildiği 2002/2003 pazarlama yıl ile kıyaslandığında mevcut durumda Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotaları artmamış aksine düşüş gerçekleşmiştir. Ayrıca, 27 Mart 2018 tarihli 30373 sayılı 2'inci Mükerrer Resmi Gazete' de yayımlanan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında Nişasta Bazlı Şeker kotası %5 olarak değiştirilmiştir. Bu nedenle, %90 olan pancar şekeri payının %95'e çıkarılması ile birlikte pancar şekeri tarımının geliştirilmesi yoluna gidilmiştir, yerli hammaddeler kullanılarak ve 31 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 2018/2019 pazarlama yılına ait 4 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile pancar şekeri için 2 Milyon 565 Bin ton, NBŞ için 135 Bin ton A kotası tahsis edilmiştir Bununla birlikte şeker sektörü Bakanlığımızca etkin bir şekilde izlenmekte ve denetlenmektedir. Bakanlığımızda ana hizmet birimi olarak kurulan Şeker Dairesi Başkanlığı ile 81 il ve ilçelerindeki birimlerimiz; başta NBŞ üreten şirketler olmak üzere şeker sektörüne yönelik denetimlerini etkin bir şekilde yürütmektedir.

 

Kayseri Milletvekili Özdemir, önergesinde şu soruları da sorarak cevap istemişti:  “Kayseri ilimize Tarım Sigortaları Bölge Müdürlüğünün açılması konusunda bir çalışma yapılacak mıdır? İlimize Et ve Süt Kombinasının açılması konusunda bir çalışma yapılacak mıdır? İPARD projesi kapsamında Kayseri’deki Hayvancılık projelerinin de desteklenmesi konusunda bir çalışmanız mevcut mudur?

 

Bakanlık tarafından bu sorulara verilen cevap ise şu şekildedir: “Kayseri İlinde Aralık 2018 tarihinde TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) Kayseri Bölge Müdürlüğü faaliyetine başlamıştır. Bakanlığımız ilgili kuruluşu Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nün Kayseri İline yönelik henüz herhangi bir yatırım projesi bulunmamaktadır. İPARD uygulama İllerinin artırılması Avrupa Birliği tarafından ayrılan bütçenin kısıtlı olması nedeniyle Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmemiştir. Bakanlığımızca 42 ilin dışında kalan 39 ilde İPARD benzeri ulusal destek programları oluşturulmuştur. Bu çerçevede Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) desteklerinin kapsamı genişletilmiş ve destek limitleri artırılmıştır. Kayseri İlimiz de kırsal kalkınma yatırımları kapsamında KKYDP desteklerinden yararlanabilmektedir.
ETİKET :   Haber Kayseri Son Dakika MHP Kayseri Milletveki İsmail Özdemir Tarım Bakanı

Tümü