KENT ESTETİĞİ

15:08:37 | 2014-06-30
Mazhar GÜNDOĞ
Mazhar GÜNDOĞ     

KENT ESTETİĞİ
Estetik anlayış bir toplumun, o toplumu oluşturan bireylerin aynasıdır. Aynadaki yansıma bize toplumun ve bireylerin entelektüel birikimleri, kültürel ve sosyal dokuları ile ilgili önemli ipuçları verir.
Toplumlar sosyal, ekonomik ve kültürel seviyelerini mabetlerine sanat olarak yansıtırlar.
Yaşadıkları köy, kasaba veya kent merkezlerinde de aynı çevresel tezahürler kendini gösterir.
Ekonomik anlamda daha liberal olan toplumlar, farklılık, çok renklilik, değişiklik gibi kavramları rahatlıkla yansıtırlarken; daha devletçi ve sosyalist mentalli toplumlar benzer, tek renkli, standart, kütlesel ve daha gri tercihleri ön plana alırlar.
Geçmişte Batı Almanya ve Doğu Almanya henüz birleşmeden, bu ülkeleri gözlemiş olanlar, ideolojik kabullerin ve siyasal yönetim uygulamalarının toplum estetiğini nasıl etkilediğini çok daha iyi bileceklerdir. 
Ben, “şu tercih daha estetik, bu tercih daha az estetik” demiyorum. İnançların, ideolojilerin, dönemlerin, coğrafyanın; insanların ve dolayısıyla toplulukların estetik anlayışlarını belirleyici unsur olduğunu ifade etmeye çalışıyorum.
Güzel Kayseri’mizde de kent estetiği açısından ele alınıp, uygulamaya başlanan bir proje devam ediyor.
Şehir meydanına bağlantılı Sivas caddesi, Park caddesi ve Talas caddesine cephesi olan yapıların dış cephelerinin yalıtımı bir standarda uygun şekilde yapılıyor.
Yapılan işlem öncelikle ısı yalıtımı ve dolayısıyla enerji tasarrufu açısından oldukça yerinde. Ayrıca, bölgenin işyerleri ve alışveriş merkezi olması hasebiyle; tabela ve reklam levhalarının yol açtığı görsel kirliliğin giderilmesi bakımından da önemli. Zira kent estetiği bir bakıma göz ve kulak estetiğidir de…
Ama “dış cephe uygulamalarındaki aynilik veya çok benzerlik, dolayısıyla tek düzelik sanki sosyalist anlayışlara yakın bir görüntü oluşturuyor” tenkitlerini çok fazla duymaya başladığımı da rahatlıkla söyleyebilirim.
Bir de işyeri tabelalarının takılmasının gecikmesinden meydana gelen şikayetlerin bir hayli arttığını da belirteyim. Keza sürücü kurslarının bulunduğu binalarda tabela çalışması yapmadan önce ilgililerin mutlaka Milli Eğitim Bakanlığının; “Tabela Yönetmeliğini” inceleyip, sürücü kurslarının tabelalarının nasıl olacağına ilişkin düzenlemeyi göz ardı etmemelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Zira, yönetmeliğe uymayan bir tabela tasarımı ikinci bir masrafa yol açabilir… 
Aynı sokakta, aynı mahallede, aynı semtte ve hatta aynı kent merkezinde yaşamak insan için oldukça önemlidir. 
Komşu hakkı önemli bir anlayıştır. Keza aynı mahalleli olmakta bir hakkı ifade eder. Hemşerilik kavramının ne kadar önemli olduğunu bilmeyen yoktur sanırım.
Önemli olan tükettiğimiz zamana, suya, havaya ve yaşadığımız çevreye olan sorumluluğumuzu idrak edebilmektir.
Çünkü yarınlara bırakacağımızın cennet mi, cehennem mi olacağı bize bağlıdır.
ETİKET :  

Tümü