Kayseri Tabip Odası ‘Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasa Tasarısı’na tepki gösterdi

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Genel Sekreter Dr. N. Hakan Karabulut, TBMM’de görüşülmeye başlayan ‘Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’ ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hazırlanan böyle bir yasa tasarısını kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

15:47:52 | 2018-11-07

Söz konusu tasarının sağlıkta şiddete çözüm önermediğini belirten Karabulut, ayrıca tasarıda yaş ayrımcılığına dayalı düzenleme yapıldığına da dikkat çekti. Karabulut, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Meslek mensuplarının meslek odası ile bağının güçlendirilmesi yerine etkisiz kılınmasına dönük olarak yetkilerinin ortadan kaldırılması yönünde düzenleme teklif edilmesi Anayasa’nın 2 ve 135. Maddelerine aykırıdır” Aile hekimliği uygulamalarını yürütecek aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının çalışmalarının 65 yaş ile sınırlandırıldığı görülmektedir. 694 sayılı KHK ile hekimler için yaş sınırı 72 olarak düzenlenmişken, görevin gerektirdiği niteliğin ne olduğu belirlenmeksizin ve 65 yaşın üzerindeki hekimlerin bu niteliklerden hangisini taşımadığı ortaya konulmaksızın, çalışma hak ve özgürlüğünü kısıtlayacak biçimde yaş ayrımcılığına dayalı bir düzenleme yapılmıştır. Kanun Hükmünde Kararname ile döner sermaye harcamalarının takibinin il sağlık müdürlükleri bünyesine Maliye Bakanlığı yetkilisinin atanması yolu ile yapılması uygulamasından vazgeçilmekte, muhasebe takibinin Sağlık Bakanlığı tarafından yürütüleceği düzenlenmektedir. Yasa bu şekilde yürürlüğe girerse Sağlık Bakanlığının gölge bütçesi haline gelen, muhasebe kayıtlarının yanlış tutulduğu, harcamaların yasaya aykırı yapıldığı Sayıştay raporlarıyla belgelenen döner sermaye harcamalarında denetim ve açıklık sağlanamayacaktır. Hazırlanan böyle bir yasa tasarısını kabul etmemiz mümkün değildir.”
ETİKET :   Kayseri Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Genel Sekreter Dr. N. Hakan Karabulut TBMM ‘Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı’

Tümü