KAYSERİ’NİN TARIMSAL DIŞ TİCARET GÖRÜNÜMÜ

KAYSERİ’NİN TARIMSAL DIŞ TİCARET GÖRÜNÜMÜ

17:21:44 | 2019-03-12
Zeki Karahüseyin
Zeki Karahüseyin      karahuseyinzeki@gmail.com

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 yılı Kayseri Tarımsal dış ticaretimizin genel görünümü incelediğimize, ihracatımızın 65 milyon 912 bin 550 dolar, ithalatımız 41 milyon 919 bin 664 dolar olurken Kayseri’nin tarımsal dış ticaret hacmi ise 107 milyon 832 bin 214 dolar olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında tarımsal dış ticaret dengesi 23 milyon 992 bin 886 dolar fazlalık vermiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 157,2 olarak gerçekleşmiştir.

 

2018 yılı Kayseri’nin tarımsal ihracatının il ihracatı içindeki payı yüzde 3,2, ithalat içindeki payı ise yüzde 3,0 olmuştur.

 

Kayseri tarımsal dış ticaretimizi incelediğinde dikkat çeken bir konu ihracat ve ithalatın ürün deseni arasındaki farklılıktır. İhracatımızda 32 milyon 452 bin 112 dolar ile süt ürünleri, yumurta, bal ürünleri ilk sırada yer alırken, ithalatımızda ise 15 milyon 375 bin 082 dolar ile canlı hayvan ilk sırada yer almaktadır. İlimiz hayvansal ve bitkisel yağlar ürününde hem ihracatçı hem de ithalatçı konumdadır.

 

Kayseri Fasıllara Göre Dış Ticaret (HS)-2018

Dolar

Fasıl

Fasıl Adı

İhracat

İthalat

Denge

1

Canlı hayvanlar

87.075

15.375.082

- 15.288.077

2

Etler ve yenilen sakatat

-

-

-

3

Balıklar ve su ürünleri

148.913

2.108

146.805

4

Süt ürünleri, yumurta, bal

32.452.112

38.660

32.413.452

5

Diğer hayvansal ürünler

409.710

-

409.710

6

Canlı bitki ve çiçekler

-

229.815

- 229.815

7

Sebzeler, kök ve yumrular

484.650

4.557.625

- 4.072.975

8

Meyve ve kabuklu yemişler

542.419

243.339

299.080

9

Kahve, çay ve baharat

30.470

19.338

11.132

10

Hububat

166

1.651.030

- 1.650.864

11

Değirmencilik ürünleri

2.269.102

-

2.269.102

12

Yağlı tohum, saman, kaba yem

873.082

11.938.636

-11.065.554

13

Lak, sakız, reçine vb.

-

400

-400

14

Örülebilen bitkisel maddeler

214.089

5.591

208.498

15

Hayvansal ve bitkisel yağlar

3.070.833

6.541.832

- 3.470.999

16

Et, balık, su ürünleri müstah.

170.500

-

170.500

17

Şeker ve şeker mamulleri

5.855.280

344.399

5.510.881

18

Kakao, kakao müstahzarları

150.874

-

150.874

19

Hububat, un, nişasta müstah.

11.973.153

-

11.973.153

20

Konserveler

3.177.611

668.576

2.509.035

21

Yenilen çeşitli gıda müstah.

1.103.557

140

1103.417

22

Meşrubat, alkollü, içkiler, sirke

2.202.963

-

2.202.963

23

Gıda sanayi kalıntıları, yemler

695.991

303.093

392.898

24

Tütün ve mamulleri

-

-

-

 

Toplam

65.912.550

41.919.664

23.992.886

 

Sonuç olarak

 

İki haftadır ilimizin hayvansal ve bitkisel üretimi üzerine köşe yazısını bu gün tarımsal dış ticaret ve değerlendirme olarak tamamlamak istiyorum.

 

Tarım arazisi büyüklüğü bakımdan Kayseri il sıralamasında6’ncı sırada yer alırken, 2017 yılı Tarımsal GSYH içindeki yüzde 1,49 pay ile 19’uncu sırada yer aldığı görülmektedir. Tarımsal arazi büyüklüğü bakımdan bizden önce ilk 5 il ve bizden sonraki 37 il IPARD kapsamında iken maalesef ilimiz IPARD kapsamında değildir. Tarımsal arazi büyüklü bakımından Sivas 4’üncü, Yozgat ise 5’inci sırada yer almaktadır. TR 72 bölgesi olarak ilimizin TARIMSAL SANAYİ potansiyeli bulunmaktadır. Tarımsal sanayi potansiyelimiz olmasına rağmen tarımsal sanayi ilimizde yok denecek kadar az olduğu görülmektedir. Karar vericilerin sektörel olarak Kayseri Tarımsal sanayi üzerine yoğunlaşması gerekmektedir. İvedi olarak tarım mevcudumuza ve potansiyelimize yönelik olarak Tarım Sektör raporuna ihtiyaç vardır.

 

Kayseri tarım ve hayvancılığını incelediğimizde maalesef ilimizin tarım ve hayvancılığı üzerine olumlu bir düşünce oluşmamaktadır. Bir zamanlar 1 milyon geçen küçükbaş hayvan sayısı bu günlerde 600 bin civarına gerilediği, bir zamanlar 4 milyon et tavuğu sayısının geldiğimiz bu günde yok olduğu, bir zamanlar yaklaşık 12 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleşirken geldiğimiz bu günde 4 bin tona gerilediği, bir zamanlar 106 bin büyük baş hayvan kesimi gerçekleşirken günümüzde 50 bin büyük başa gerilediği, 2018 yılı pancar üretimin bir önceki yıla göre yüzde 12 seviyelerinde gerilediğini maalesef görmekteyiz.

 

Kayseri tarım ve hayvancılığının dünden bu gün, mevcut durum ve potansiyellerine yönelik olarak 2018 yılında tarafımdan hazırlanan ve Kayseri Ticaret Borsası tarafından basımı gerçekleştirilen 2017 Kayseri Tarım ve Hayvancılık Raporunu ilimizde tarıma yön veren kurum, kuruluş ve kişilerin mutlaka okumaları gerekmektedir. Okumadan bilgi sahibi olunmadan ilimiz tarım ve hayvancılığına yön verilemez. Bizim 2023 yılına vizyonuna yönelik olarak yeni tarım ve hayvancılık politikalarına ihtiyacımız vardır.

 

Kayseri Tarım Sanayi, Kayseri Entegre Tarım, Sığır Kemiğinden Helal Jelatin ve Helal İlaç, Hayvansal ve Bitkisel Atıklardan Biyogaz Tesisi ilgili ilimizde acil projelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

 

İlimizde öncekili sektörlerin başında “TARIMSAL SANAYİ SEKTÖRÜ” gelmektedir. TR 72 bölgesi olarak tarım sanayi potansiyelimiz var, Kayseri ilimizin sektörel bağımlılıktan kurtulup tarımsal sektöre yönelmesi gerekmektedir. Başta Kayseri Şeker Fabrikasına büyük iş düşmektedir. KŞF üyelerinin makine ve teçhizat ihtiyaçlarına yönelik olarak Tarım Market adı altına hizmet vermektedir. KŞF’ sı Tarım Market adı altına ticaret yapmaktan tarımsal makine ve teçhizat üretimine acil olarak geçmesi gerekmektedir.  KŞF’nda bu potansiyelin olduğunu ve çokta başarılı olacağını biliyorum.

 
ETİKET :  

Tümü