KAYSERİ İLLER ARASI 2017 HÜKÜMLÜ ENDEKSİ

KAYSERİ İLLER ARASI 2017 HÜKÜMLÜ ENDEKSİ

12:48:06 | 2019-05-14
Zeki Karahüseyin
Zeki Karahüseyin      karahuseyinzeki@gmail.com

Kayseri ili 2017 yılı Ceza İnfaz Kurumuna giren hükümlü dağılımı

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı verilerine göre Kayseri’de ceza infaz kurumuna giren hükümlü sayısı 4 bin 744’tür. İlk sırada 705 hükümlü ve yüzde 14,86 oranı ile yaralama hükümlüsü yer almaktadır. Yaralamayı ise sırası ile 700 hükümlü ve yüzde 14,76 oranı ile İcra iflas Kanunu’na muhalefet hükümlüsü ikinci sırada ve 638 hükümlü ve yüzde 13,45 oranı ile hırsızlık hükümlüsü üçüncü sırada, 314 hükümlü ve yüzde 6,62 oranı ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti hükümlüsü dördüncü sırada ve 256 hükümlü ve yüzde 5,40 pay ile yağma hükümlüsü beşinci sırada yer aldığı görülmektedir.

 

Kayseri’de Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlü Dağılımı (2017)

 

Suç Türü

Hükümlü

Payı (%)

Yaralama

705

14,86

İcra iflas Kanunu’na muhalefet

700

14,76

Hırsızlık

638

13,45

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti

314

6,62

Yağma

256

5,40

Ailenin korunması tedbirine aykırılık

216

4,55

Tehdit

195

4,11

Cinsel suçlar

139

2,93

Öldürme

136

2,87

Ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili suçlar

120

2,53

Hakaret

118

2,49

Dolandırıcılık

115

2,42

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, satın alma

112

2,36

Sahtecilik

103

2,17

Kaçakçılık

96

2,02

Trafik suçları

84

1,77

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

80

1,69

Mala zarar verme

50

1,05

Görevi yaptırmamak için direnme

48

1,01

Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet

6

0,13

Zimmet

3

0,06

Diğer suçlar

510

10,75

Toplam

4.744

100

 

 

 

İl Hükümlü Endeksi Hesaplaması

 

Çalışmada kullanılan veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından derlenen verilerdir. 2009-2017 yılları arasındaki verilerinin incelenmesi sonucunda ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin endeksine belirlenmesine yönelik olarak 1 ana ve 25 alt boyutlar belirlenmiştir. Elde edilen hükümlü endeksi sonucunda 81 ilin hükümlü endeksi ortaya konularak 81 ilin birbirleri ile eşleştirilmesi yapılmıştır.

 

Hükümlü endeksi; 2017 yılı illerde tüm suçlardan ceza infaz kurumuna girenlerin sayısı ve illere göre nüfus sayısındaki oransal değişimi ölçen gösterge olarak hesaplanmıştır. Böylece 81 il için rekabet endeksi skorları hesaplanmıştır.

 

Kayseri Genel İl Sıralaması 12. sıra

 

2017 yılında ceza infaz kurumuna giren il hükümlü endeksi hesaplamasında Kayseri ili genel hükümlü endeksinde 12. Sırada yer almıştır.

 

Kayseri ilinin 81 il içerisinde, endeks il sıralamasında ilk 5 sırada yer alan hükümlü endeksi incelendiğinde, İcra iflas Kanunu’na muhalefet suçundan ceza infaz kurumuna giren hükümlü sıralamasında 4. sırada,  hakaret suçundan ceza infaz kurumuna giren hükümlü sıralamasında 6. sırada, aile korunması tedbirine aykırılık ceza infaz kurumuna giren hükümlü sıralamasında 6. sırada, yaralamadan ceza infaz kurumuna giren hükümlü endeksinde 7. sırada,  yağma suçundan ceza infaz kurumuna giren hükümlü sıralamasında 10. sırada  ve ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili suçlardan ceza infaz kurumuna giren hükümlü sıralamasında 10. sırada yer almaktadır.

 

KAYSERİ GENEL İL SIRASI {12inci}

 

SUÇ TÜRÜ

İL SIRASI

Öldürme

34üncü

Yaralama

7inci

Cinsel Suçlar

15inci

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

16ıncı

Hakaret

6ıncı

Hırsızlık

27inci

Yağma

10uncu

Dolandırıcılık

16ıncı

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti

18inci

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, satın alma

19uncu

Sahtecilik

39uncu

Kötü muamele

-

Zimmet

33üncü

Rüşvet

-

Kaçakçılık

32inci

Trafik suçları

46ıncı

Orman suçları

-

Ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili suçlar

10uncu

İcra iflas Kanunu’na muhalefet

4üncü

Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet

48inci

Tehdit

28inci

Mala zarar verme

22inci

Görevi yaptırmamak için direnme

36ıncı

Aile korunması tedbirine aykırılık

6ıncı

Diğer suçlar

28inci

 

Sonuç olarak

 

Kayseri il hükümlü endeksi raporu Türkiye’de ve il özelinde ilk defa Kayseri iline yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu raporu hazırlamaktaki amacım 2009 ile 2017 yıllarında Kayseri ilindeki ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin gelişimini görmeye yönelik olmuştur.

 

Bu rapor ilgililerin detaylıca incelmesinde fayda görmekteyim. Yıllar içerisinde suç oranlarındaki artış ve azalışların görülmesi ayrıca suçluların cinsiyet (Kadın/Erkek) gelişimin görülmesi açısından çok büyük önem taşımaktadır.

 

Bu rapor Kayseri ilinin suç haritası bakımından paydaşlar açısından bir envanter olma özelliği taşımaktadır. Kayseri’nin “Huzur Şehri” olmasına yönelik olarak yapılacak olan çalışmalarda hazırlamış olduğum bu rapor önem taşıdığına inanmaktayım.

 

2017 yılı il hükümlü endeksinde ilk üç sırada Antalya, Aydın ve Mersin yer alırken, Kayseri ili genel hükümlü endeksi sıralamasında 12. sırada yer almaktadır.
ETİKET :  

Tümü