Kayseri İlinde Vergi Tahsilatı Dipte

Kayseri İlinde Vergi Tahsilatı Dipte

19:42:47 | 2019-08-20
Zeki Karahüseyin
Zeki Karahüseyin      karahuseyinzeki@gmail.com

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de 2019 yılın ilk altı ayında tahakkuk tahsilat oranlarında bir önceki yılın ilk altı ayına göre düşüş görüldü.

 

2019’nun ilk altı ayında vergi tahakkuku 2018’in ilk ayın göre yüzde 10, 9 oranında artış ile 505 milyar 218 milyon 651 bin TL yükslemiştir. Aynı dönemde ise vergi tasilat oranı yüzde 4.4 oranında artış ile 307 milyar 742 milyon 782 bin TL yükselmiştir.

 

Türkiye Tahakkuk/Tahsilat Oranı

Bin TL

Dönem

Tahakkuk

Tahsilat

Oran(%)

2018 Ocak-Haziran

455.443.632

294.820.476

64,7

2019 Ocak-Haziran

505.218.651

307.742.782

60,9

Değişim (%)

10,9

4,4

 

 

Vergi tahsilatınının tahakkuk oranı; 2018 Ocak-Haziran döneminde % 64,7 iken 2019 Ocak-Haziran döneminde % 60,9 oranında gerçekleşmiştir.

 

Kayseri’de vergi tahsilatı 43,4…

 

2019’nun ilk altı ayında vergi tahakkuku 2018’in ilk ayın göre yüzde 11, 2 oranında artış ile 3 milyar 542 milyon 895 bin TL yükslemiştir. Aynı dönemde ise vergi tasilat oranı yüzde 5.4 oranında artış ile 1 milyar 554 milyon 914 bin TL yükselmiştir.

 

Kayseri Tahakkuk/Tahsilat Oranı

Bin TL

Dönem

Tahakkuk

Tahsilat

Oran(%)

2018 Ocak-Haziran

3.187.214

1.474.676

46,3

2019 Ocak-Haziran

3.542.895

1.554.914

43,9

Değişim (%)

11,2

5,4

 

 

Vergi tahsilatınının tahakkuk oranı; 2018 Ocak-Haziran döneminde % 46,3 iken 2019 Ocak-Haziran döneminde % 43,4 oranında gerçekleşmiştir.

 

 

 

 

 

 

En fazla vergi tahakkuk ve tahsilat İstanbul’dan…

 

İstnabul 216 milyar 499 milyon 217 bin TL vergi tahakkuk ile ilk sırada yer alır iken Ankara 56 milyar 752 milyon 718 bin TL ile  ikinci sırada İzmir 54 milyar 459 milyon 820 bin TL ile üçüncü sırada yer almaktadır. Kayseri ise 3 milyar 542 milyon 895 bin TL vergi tahahhuku ile 14 sırada yer almıştır.

 

İstnabul 139 milyar 522 milyon 316 bin TL vergi tahsilatı ile ilk sırada yer alır iken İzmir 39 milyar 39 milyon 599 bin  TL ile ikinci sırada Ankara 33 milyar 51 milyon 761 bin TL ile üçüncü sırada yer almakatdır. Kayseri ise 1 milyar 554 milyon 914 bin TL vergi tahsiları ile 13. sırada yer almıştır.

 

İLK 6 AY TAHAKKUK/TAHSİLAT ORANI İl DAĞILIMI (2019)

Bin TL

S

İl

Tahakkuk

Tahsilat

Tahsilat/Tahakkuk Oranı (%)

1

İstanbul

216.499.217

139.522.316

64,4

2

Ankara

56.752.718

33.051.761

58,2

3

İzmir

54.459.820

39.049.599

71,7

4

Kocaeli

39.823.272

32.393.823

81,3

5

Bursa

14.493.109

6.671.978

46,0

6

Mersin

8.925.100

6.362.696

71,3

7

Antalya

8.910.100

3.689.860

41,4

8

Hatay

6.930.409

4.710.384

68,0

9

Adana

6.196.361

2.334.526

37,7

10

Tekirdağ

5.868.111

4.128.891

70,4

11

Konya

5.137.335

1.994.636

38,8

12

Gaziantep

4.365.355

1.361.563

31,2

13

Manisa

3.763.556

1.821.644

48,4

14

Kayseri

3.542.895

1.554.914

43,9

15

Denizli

3.453.127

1.473.821

42,7

 

Kocaeli vergi tahsilatında ilk sırada aldı…

 

2019 yılının ilk altı ayında  Kocaeli yüzde 81,3 vergi tahsilatınının tahakkuk oranı ile il sıralamasında ilk sırada yer alır iken Tunceli yüzde 73,8 ile ikinci sırada İzmir ise yüzde 71,7 oranı ile üçüncü sırada yer almıştır.

 

Sonuç olarak

 

2008 yılında Kayserivergi tahsilatınının tahakkuk oranı 81,6 iken 2019 yılının ilk 6 ayında ise nerede ise yarısına yakın olarak yüzde 43,9 oranında gerçekleşitiği görülmeketdir.

 

2019 yılının ilk altı ayında Türkiye’de vergi tahsilatınının tahakkuk oranı 60,9 gerçekleşirken Kayseri’de ise yüzde 43,9 oranında gerçekleşmiştir. Oransal olarak Türkiye ortalamasının çok altında tahsilat oranı gerçekleşmiştir.

 

Türkiye ve ilimizde yılın ilk altı ayında vergi gelirlerinin tahakkuk tahisilat oranlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre tahsilatta yavaşlama görüldü. Bizi yönetenlerin her son konuşmalarında kötünün geride kaldığı açıklamsı  ise açıklanan yeni ekonomik veriler ile örtüşmediği ve önümüzdkei günlerinde sıkıntılı geçeceğini göstermeketdir.

 

İlimizde esnaf vergisini ödeyemez iken ilimizdeki sorumluluk sahiplerinin bu konuda hiçbir açıklamama yapmasında düşündürücüdür. Zor günlerden geçen il ekonomisine yönelik ne zaman bizi yöneteneler bir açıklama yapsa acaba aynı ülkede ve ildemi yaşıyoruz diyorum. Sanırım sorumluluk sahipleri vergileirni ödediğinden her kesin vergisini ödediğini düşünmeketedirler.

 

Burdan sesleniyorum ilimizde esnafımız vergisini ödeyememektedir. Bilmiyorum demek kurtuluş değildir. Yazdım öğrendiniz en azından bundan sonra bilmiyordum diyemezsiniz.
ETİKET :  

Tümü