KAYSERİ İHRACAT RAKAMINDAKİ KARMAŞA

KAYSERİ İHRACAT RAKAMINDAKİ KARMAŞA

13:05:41 | 2019-05-28
Zeki Karahüseyin
Zeki Karahüseyin      karahuseyinzeki@gmail.com

Kayseri 2018 yılı ihracatı

 

Türkiyede ihracata ilişkin veri üretimini Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) aittir. Ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi de ( TİM)  ihracat rakamı hesaplıyor. Bu iki kuruluşun ihracat rakamları arasında fark  bulunmaktadır.Kurumların açıklamış olduğu ihracat rakamları arasındaki fark ise kafa karışıklığına neden olmaktadır.

 

TÜİK ile TİM'nin rakamları arasındaki uyumsuzluğun nedeni, kapsamın farklı olması. TÜİK verileri, ihracata konu tüm malları kapsarken TİM rakamları daha sınırlı bir çerçeveye sahip. TİM’in ihracat verisiyle TÜİK ihracat verisi arasındaki farkın en büyük nedeni TİM verisinin mücevher dışındaki altın ihracatını kapsamaması.

 

Kayseri’nin 2018 yılı ihracat rakamı TÜİK verilerine göre 2 milyar 87 milyon 212 bin 812 dolar olup il sıralamasında 11. sırada yer alırken, TİM verilerine göre ise 1 milyar 919 milyon 281 bin 109 dolar olup 12. sırada yer almıştır.

 

Kayseri’nin 2018 yılı ihracatında iki kurum arasındaki fark ise 167 milyon 931 bin 703 dolardır. İl sıralamasında ise 1basamak fark vardır.

 

Kayseri İhracatı (2018)

Dolar

Veri Yayınlayan Kurum

İhracat

İl Sırası

TÜİK

2.087.212.812

11

TİM

1.919.281.109

12

 

Kayseri’deki kurumlar 2018 yılı ihracat rakamı için bazıları TÜİK bazıları ise TİM verilerini almışlardır. Bazı kurumlar ise hem TÜİK hem de Tim verisini almıştır. Alınan veriler alınan kaynaklara göre ise doğrudur. İlimizde veriler tek elden yayınlanmadığı içinde kafa karışıklığı oluşturmaktadır.

 

Kayseri İhracatı (2018)

Dolar

Kayseri’deki Kurumlar

İhracat

Kaynak

İl Sırası

Kayseri Valiliği

2.087.399.446

TÜİK

11

Kayseri OSB

2.087.545.206

TÜİK

11

Kayseri Sanayi Odası

2.087.315.856

TÜİK

11

Kayseri Sanayi Odası

1.919.281.110

TİM

12

ORAN

1.919.281.110

TİM

12

Kaynaklar: Kayseri Valiliği, Hizmetlerimiz,Falliyetler, Ekonomik durum - KOSB-Aylık Ekonomi Bülteni- KAYSO- İstatistiler, Tüik 2018 Yılı İhracat Verileri-ORAN-Ekonomik Göstergeleri 2018

Mobilya ihracatındaki karmaşa

 

Geçen hafta Faacebook sayfamda Kayseri Sanayi Odasının (KAYSO) TÜİK verilerinden oluşturmuş olduğu Kayseri mobilya  ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler ihracat tablosunu paylaştım. Bu tabloda İstanbul ilk sırada yer alırken, Çorum ikinci sırada, Bursa üçüncü sırada ve Kayseri ise dördüncü sırada yer almaktadır.

 

 

 

Kaynak: Kayseri Sanayi Odası, KAYSO

 

Kayseri Sanayi Odasının (KAYSO) TÜİK verilerinden oluşturduğu  “En çok ihracat yapılan ilk 10 sektör illerarası sıra) bir başka tabloda ise Kayseri ilinin mobilya ve diğer ürünleri il sıralamasında Kayseri İlini 2017 yılında 3. sırada, 2018 yılında ise 4. sırada göstermiştir.

 

 

Kaynak: Kayseri Sanayi Odası, KAYSO

Kayseri Sanayi Odasının (KAYSO) yayınlamış olduğu bu tabloyu özetleyerek ben sayfamda yayınlayınca olan oldu. Vay Çorum bizi nasıl geçer bu veriler aslı arası yok, bu veriler saçma gibi neler söylendi neler söylendi.

 

KAYSO bu verileri TÜİK’in ISIC Rev 3-Düzey 2 (36-Mobilya ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler) göre hazırlamıştır. Vede kaynağı ve ISIC koduna göre doğru verilerdir. İstatistik veriler hakkında yeterince bilgi sahip olunmaması sonucunda ise olan olmuştur.

 

İl bazında TÜİK sektör verisi

 

TÜİK il sektör veri paylaşımını “ Fasıl” ve  “ISIC Rev 3” iki başlık altında vermektedir. KAYSO Tüik’in ISIC Rev 3-Düzey 2  göre hazırlamıştır. Tüik’te bu veri 36 ISIC kodu ve mobilya ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler ISIC adı ile vermektedir.

 

İl bazında sektör ihracatlarını ise biz ekonomistler ve istatistikçiler TÜİK’nin Fasıl HS’de yada ISIC Rev 3-Düzey 4 göre alırız hazırlarız.  TÜİK ISIC Rev –Düzey 4’de mobilya sektörü 3610 ISIC Kodu ve Mobilay ISIC adı ile vermeketdir.

 

Yukarıdaki tabloyu hazırlayan arkadaşlar mobilya ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler verisini ISIC Rev3 Düzey-2 göre verince ve kod altında “ Mobilya”, “Kuyumculuk ve ilgili maddeler” “Müzik aletleri”, “Spor malzemeleri”,“Oyun ve oyuncak”,”Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler” olunca tabi ortalık karıştı. Tekrar söylüyorum tabloyu hazırlayan arkadaşlar TÜİK’in ISIC Rev 3-Düzey 2 göre doğru veri paylaşmışladır.

 

Tabloyu hazırlayanlar kaynaklarına göre haklılar, eleştirenlerde kendi pencerelerinden haklılar. Tablolar ISIC Rev 3-Düzey 4 göre hazırlansa idi mobilya ihracatında Bursa ilk sırada Kayseri ise ikinci sırada yer aldığı görülecektir.

 

Kayseri ilindeki kurumların 2018 yılı mobilya ihracatındaki karmaşası

 

Kayseri ihracatında olduğu gibi sektörel ihracatlarda kurumların almış olduğu kaynaklara göre farklılık göstermektedir. Kayseri mobilya ihracatında kurumlar kaynak olarak TÜİK, TİM den veri almışlardır. Kurumların web sayfalarında mobilya sektörü ihracatı incelendiğinde ise karşımıza iki farklı rakam çıkmaktadır.

 

 

 

Kurumlara Göre Kayseri Mobilya İhracatı (2018)

 

Kurum

Kaynak

Sektör

İhracat

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı(ORAN)

TİM

Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri

354.146.510

Akdeniz İhracatçılar Birliği(AKİB)

AKİB

Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri

354.670.042

Kayseri Valiliği

TÜİK

Mobilya ve başka yerde

sınıflandırılmamış diğer ürünler

460.873.945

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO)

TÜİK

Mobilya ve başka yerde

sınıflandırılmamış diğer ürünler

460.844.331

Kayseri OSB

TÜİK

Mobilya

460.517.463

Kaynaklar: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN),Ekonomik Göstergeleri 2018- Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB)- Kayseri Valiliği, Hizmetlerimiz,Falliyetler, Ekonomik durum- Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) İstatistiler- Kayseri OSB Aylık Bülten

 

Sonuç değerlendirme

 

Kayseri’de her kes rahat olsun mobilya ihracatında Bursa ilinden sonra ikinci sırada yer almaktayız.

 

Çorum ili Kayseri ilini mobilya ihracatında geçmemiştir. ISIC kodu altında yer alan altın ihracatında Çorum bizi geçmiştir. Çorum altın ihracatı ile Kayseri ilinin başta mobilya, tekstil ve ev aletleri toplam ihracatından daha fazla ihracat yapmaktadır. Çorum ili bu hız ile giderse 2019 yılında olmasa bile 2020 yılında Kayseri ihracatta geçecek gibi görünmektedir.

 

Son bir haftadaki tartışma beklide ilimiz ekonomisi için hayırlı olacaktır. Mevcut sektörler ile 2023 yılı hedefleri yakalamamız imkansızdır. Çorum ili gibi yeni sektörler yönelmemiz gerekmektedir.

 

Kurumlar tarafından Kayseri dış ticaret verileri iki değişik kaynaktan alınmakta ve uzman olmayan kişiler tarafından raporlanmaktadır. Bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi için Kayseri İstatistik Ofisi kurulmalı ve il ile ilgili bütün istatistiği veriler bu ofis tarafından hazırlanmalı ve kurumlara gönderilmelidir.

 

Sorumluluk sahiplerinin bilgisine

 

2003 yılı Türkiye mobilya ihracatında, Kayseri mobilya ihracat payı yüzde 27,82 iken 2018 yılında bu oran yüzde 14,96 ya gerilemiştir.
ETİKET :  

Tümü