İlkokulda en kalabalık sınıflar Kayseri’de

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)’nun Sayılarla Türkiye (Kayseri-Sivas-Yozgat) istatistiklerine göre, 2014-2015 eğitim öğretim yılında ilkokulda derslik başına düşen öğrenci sayısında, Kayseri Türkiye ortalamasının üzerinde bir görünüm seyretti.

06:19:01 | 2018-12-20

Sayılarla Türkiye istatistiklerine göre, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Kayseri ilkokul’da yüzde 27 olan Türkiye ortalamasını aşarak, yüzde 28’lik bir görünüm seyretti. İstatistiklere göre, Türkiye, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde ilkokul ve ortaokulda derslik başına düşen öğrenci sayıları şu şekilde:
Türkiye’de ilkokulda yüzde 27, ortaokulda yüzde 28; Kayseri’de ilkokulda yüzde 28, ortaokulda yüzde 26; Sivas’ta ilkokulda yüzde 20, ortaokulda yüzde 22; Yozgat’ta ilkokulda yüzde 15, ortaokulda yüzde 19.

Yozgat öğretmen başına en az öğrencinin düştüğü il
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında ise, her üç ile arasında en şanslı Yozgat ili oldu. Yozgat’ta öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 14, ortaokulda ve lisede 12 iken; Sivas’ta ilkokulda 16, ortaokulda 13, lisede 12; Kayseri’de ilkokulda 18, ortaokulda 15, lisede 13 ve Türkiye’de Kayseri ile benzerlik gösterecek biçimde ilkokulda 18, ortaokulda 15, lisede 13 olarak görüldü.

Net okullaşma oranında ilkokul ve ortaokulda Sivas önde
Net okullaşma oranı istatistiklerinde ise, ilkokul ve ortaokulda Sivas’ın Türkiye ortalamasının da üzerinde olduğu görüldü. Buna göre net okullaşma oranları şu şekilde: Türkiye’de ilkokulda yüzde 94.9, ortaokulda yüzde 94.4, lisede 79.8; Kayseri’de ilkokulda yüzde 94.6, ortaokulda yüzde 95.8, lisede 85.2; Sivas’ta ilkokulda yüzde 95.0, ortaokulda yüzde 96.1, lisede 83.3; Yozgat’ta ilkokulda yüzde 90.5, ortaokulda yüzde 88.5, lisede 78.0.
ETİKET :   Türkiye İstatistik Kurumu TUİK Sayılarla Türkiye Kayseri-Sivas-Yozgat istatistikler 2014-2015 eğitim öğretim yılı ilkokul derslik başına düşen öğrenci sayısıa Kayseri Türkiye

Tümü