Ersoy: Burada adaletsizlik var

17:14:47 | 2019-11-15

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, ücretli ve sözleşmeli öğretmenlerin sıkıntılarını dile getirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2020 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Ersoy,  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sorunları ileten Ersoy, “Mezun olan genç öğretmenimiz çok ama maalesef atama sayısı az. Sunumlarda öğretmen sayılarının artırıldığı beyan ediliyor fakat maalesef bu rakamlar hala öğretmenlerimizin yarasını saracak oranda değil. Büyük umutlarla okullarından mezun olduktan sonra atama ümidini yitiren ya da maddi külfet altında kalan öğretmenlerimiz hayatlarını devam ettirebilmek için ücretli öğretmenliğe yönelmektedirler.  Bu arkadaşlar tüm gün diğer meslektaşlarıyla aynı işi yapıp aynı kurumda, aynı öğretmenler odasında çoğu zaman yok sayılmakta, ezilmekte ve dahası bir güç savaşında ast-üst muamelesine maruz kalmaktadırlar. Üstelik emekleri karşılığında aldıkları ücreti, hiçbir özlük haklarının olmamasını söylemiyorum bile. Bir diğer kanayan yaramız ise sözleşmeli öğretmenlerimizin yaşadığı sıkıntılar. Sayın bakanım; bir eğitimci olarak sizin de çok iyi bileceğiniz üzere öğretmenlik mesleği özel bir ihtisas mesleğidir. Asli ve sürekli kamu hizmetinin öncelikli olarak kadrolu memurlar eliyle görülmesi esastır.  Yine ücretli öğretmenlikte olduğu gibi burada bir adaletsizlik söz konusudur. Aynı iş yerinde aynı unvanla aynı görevi yapan kişilerin sadece atanma yılından kaynaklı bir farkla farklı statülere ve özlük haklarına sahip olmalarını adil bulmamaktayız. Bu ayrım çalışma barışına da aykırıdır. Ayrıca birçoğunun evlilik çağındaki bireylerden oluştuğu bu grup zorunlu görev süresi şartından dolayı kültürümüzde toplumumuzun yapı taşı olan aile bütünlüğünü sağlayamamakta, birçok gencimiz yuva kuramamaktadır. Söz konusu uygulamanın ihtiyaçtan kaynaklı olarak uygulamaya konulduğundan şüphemiz yoktur fakat bunları yine kadro mantığı içerisinde çözmemizde fayda olacaktır diye düşünmekteyim.” dedi.

“BU İKİLİK ORTADAN KALDIRILMALI”

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a maarif müfettişlerinin sıkıntılarını da anlattı. Ersoy konuşmasında şu ifadeleri kullandı,  “Maarif müfettişlerimize de değinmek istiyorum. Teftiş, girdisi ve çıktısı insan olan eğitim sektöründe kalitenin artması ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi adına göz ardı edilmemesi, baştan savma uygulamalarla yapılmaması gereken önemli alandır. Bu denli önemli sorumluluğu olan Milli Eğitim Bakanlığı teftiş sistemi, son 8 yılda 4 kez değiştirilmiş ancak bir türlü doğru yapıya kavuşturulamamıştır. 2016 yılında yapılan son değişiklikle müfettişler arasından mülakatla seçilen 475 müfettiş, Bakanlık Maarif Müfettişi olarak atanmış, kalan müfettişler ise şahsa bağlı kadroda illerde bırakılmıştır. Şahsa bağlı kadro ile illerde bekletilmekte olan bin 500 maarif müfettişinin de ivedilikle diğer meslektaşları gibi Bakanlık Maarif Müfettişliği kadrolarına geçirilmeleri gereklidir. Bakanlık teftiş sisteminin de bir an önce istikrarlı bir yapıya kavuşturulması şarttır. Eğitimde eşitliğin birçok kez altını çizen siz değerli bakanımızın bu ikiliği ortadan kaldırmak için atacağı adımlarda beklentilerimiz yüksektir.”

 

 

 

 
ETİKET :  

Tümü