Erciyes Üniversitesi’nde Stratejik Araştırmalara İlahiyatçı Müdür!

Haber: Cafer ZENGİN

16:50:20 | 2020-09-29

Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde Stratejik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'ne vekaleten görevlendirme yapıldı.

Erciyes Üniversitesi’nden (ERÜ) yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Stratejik Araştırmalar ve Uygulama  Merkezi Müdürlüğü görevine, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Akoğlu, 21.09.2020 tarihinden itibaren vekaleten görevlendirilmiş bulunmaktadır” denildi.

Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Akoğlu, akademik dünyada İslâm Mezhepleri Tarihi alanındaki çalışmalarıyla biliniyor.

PEKİ, STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ HANGİ KONULARDA ALTERNATİFLER VE STRATEJİLER ÜRETİYOR?

Konuyla ilgili hazırlanan yönetmelikte amaçlar şu şekilde sıralanıyor: Dünya ülkeleri ile Türkiye arasında politik, ekonomik, kültürel işbirliğinin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak, çeşitli projeler ve alan araştırmaları yoluyla bir bilgi birikimini oluşturmak ve bu bilgi birikiminin söz konusu ülkeler ve Türkiye’deki ilgili kuruluşlarla paylaşımını sağlamak, Ülkemizin tarihi ve coğrafi özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle; değişen dünya koşullarında söz konusu ülkelerle politik, ekonomik, kültürel ilişkilerin nitelik ve boyutlarıyla ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak ve ülkemizin çıkarları dikkate alınarak değişme ve gelişmeler yönünde alternatifler ve stratejiler üretmek, Söz konusu ülkelerin küresel ve bölgesel alanlarda oynadıkları rolleri göz önünde bulundurmak suretiyle, bu ülkelerin Türkiye ile politik, ekonomik, kültürel ilişkilerinin nasıl bir seyir izlediği ve gelecekte nasıl bir seyir izleyeceği konusunda araştırmalar, incelemeler yapmak, Söz konusu ülkelerdeki üniversiteler, enstitüler ve stratejik araştırma merkezleri ile işbirliği olanaklarını araştırmak ve ortak çalışmaların yapılmasını sağlamak, Türkiye’de ve söz konusu ülkelerde bu faaliyet alanlarında çalışan bilim adamları ile işbirliği yapmak, Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı bilimsel yayınlardan elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirmelerini yapmak, üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak, stratejik araştırmalar arşivinin kurulmasını ve geliştirilmesini sağlamak, Üniversitenin akademik birimleri ile disiplinler arası projeler geliştirmek ve bu alanlarda yapılacak çalışmaları özendirmek, Çalışma alanları ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek, Görev alanı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası konferans, seminer, kongre, panel, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak, Üniversitede faaliyet alanı ile ilgili bölgesel ve küresel kapsamda uzmanlar, deneyimli elemanlar ve öğrenciler yetiştirmek, bu amaçla eğitim ve araştırmaya yönelik kurslar ve programlar düzenlemek ve sertifikalar vermek, Yurtiçi ve yurtdışı üniversiteler, akademiler ve enstitüler ile öğretim elemanı, araştırmacı ve lisansüstü öğrenci değişimini sağlamak, Bilimsel araştırma ve incelemeler sonucunda elde edilen bilgileri kitap, makale ve rapor halinde yayımlamak.

 

 
ETİKET :   ERÜ Erciyes Üniversitesi Haberler Haberler Son dakika Eğitim Stratejik Araştırmalara İlahiyatçı Müdür Muharrem Akoğlu Rektörlük

Tümü