Bakan Soylu’dan, tartışmalı villa parselleri sorusuna tırnak içinde cevap!

Haber: Cafer ZENGİN

01:34:20 | 2020-11-19

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, Talas ilçesi Reşadiye Mahallesindeki 221 villa parseli için gerçekleştirdiği ihale ile ilgili müfettişin raporu ve yargı aşamasında nelerin ortaya çıkacağı merak edilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’ni kaynak gösteren Soylu, “Devlet İhale Kanununda taşınmaz satışlarının toplu olarak yapılmasını yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır” dedi ve ekledi: “İhale mevzuata uygun olarak yapıldığı ve ihale şartlarının yerine getirilmemesi gibi bir durum söz konusu olmadığı için iptalini gerektirecek bir durum bulunmamaktadır”
 
ARIK, BAKAN SOYLU’YA VİLLA PARSELLERİNİ SORDU
CHP Milletvekili Çetin Arık, bir süre önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tartışmalı villa parsellerini sordu. Konuyla ilgili hazırladığı soru önergesinde Arık, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi 221 adet villa parselini 10 Mart 2020 tarihinde toplu satışla Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na 2 ay ödemesiz 18 taksitle sattı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası ilk taksiti yatıramayınca parsellere Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi'nden birçok yönetici ortak oldu. Belediye tarafından ortalama 100 bin TL'den satılan parseller, ertesi gün 300 bin-SOO bin TL'den satışa çıkartılarak satanlar açısında ciddi bir kazanç, belediyenin ise 20 milyon liranın üzerinde zarar ettiği birçok basın kuruluşunda yer aldı” ifadelerini kullanarak, Bakan Soylu’dan şu sorulara yanıt istedi: Açıkça belediye personelinin belediyeyi zarara uğrattığı konu ile ilgili bir soruşturma yaptınız ya da yapacak mısınız? Kamunun alenen zarara uğratıldığı bu ihalenin iptali için bir girişiminiz olacak mı? Kamunun alenen zarara uğratıldığı bu ihale ilgili kamu zararının giderilmesi için bir girişiminiz olacak mı?
 
VALİLİĞİN, BÜYÜKŞEHİR’DEN ALDIĞI BİLGİLERİ CEVAPTA TIRNAK İÇİNDE VERDİ
CHP Milletvekili Arık’ın, soru önergesine yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı bilgileri paylaştı. 
Soylu, söz konusu cevapta şu ifadeleri kullandı: 
Konu ile ilgili olarak Kayseri Valiliğinin 18/09/2020 tarih ve 15954 sayılı yazısı ekinde alınan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığının 16/09/2020 tarih ve 16392 sayılı yazısında;  "Devlet İhale Kanununda taşınmaz satışlarının toplu olarak yapılmasını yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır. Parsellerin bulunduğu alan yerleşime yeni açılacak bir bölgede bulunmakta olup düzenli yapılaşmanın sağlanması ve ihale konusu parsellerin konumları nedeniyle her birinin m2 değerinin farklı olması daha değerli yerlerin satılıp düşük değerli yerlerin satılamaması durumu ile karşılaşılmaması için idare tarafından toplu satışla kamu yararına uygun olacağı değerlendirilmiştir. 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirlenen kapalı teklif usulü ile satılmıştır. ihaleye 2 katılımcı olmuştur. İhale konusu taşınmazların muhammen bedeli Kıymet Takdir Komisyonu marifetiyle 20.985.000,00 TL olarak belirlenmiş olup 22.050.000.00 TL'ye ihale sonuçlandırılmıştır. Muhammen bedel üzerinde bir bedelle satışın gerçekleştirilmiş olması ihalede kamu yararı gereğince rekabet ortamının oluştuğunu göstermektedir. 
İhale mevzuata uygun olarak yapıldığı ve ihale şartlarının yerine getirilmemesi gibi bir durum söz konusu olmadığı için iptalini gerektirecek bir durum bulunmamaktadır. İhale alıcısı ihale şartlarını yerine getirmiş olup bu çerçevede tapu devri de sağlanmıştır. İhale alıcısı lehine yeni bir düzenleme yapılması söz konusu değildir. İhale katılımcıları 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun belirlemiş olduğu şartları taşımaktadır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de söz konusu ihaleye ortaklıkları bulunmamaktadır. 
İhalede satılan parsellerin 100.000.00 TL bedelle alınarak 300.000,00-500.000,00 TL bedelle satılması soyut bir iddiadan ibarettir. Söz konusu parsellerin tapu bilgileri bulunmakta olup, Tapu Sicil Müdürlüğünden yapılacak araştırma ile belirtilen rakamlarla yapılan bir satışın bulunmadığı tespit edilebilir" ifadelerine yer verilmektedir.
ETİKET :  

Tümü