AİLE GÖÇÜYOR!

19:33:24 | 2019-12-20

AK Parti Melikgazi ilçe teşkilatının geçtiğimiz Temmuz ayı Danışma Meclisi toplantısında konuşan ve “Biz 17 yılda çok şeyler yaptık. İnsanlarımızı yüzde 70’inden fazlası şehirlerde yaşıyor. Neredeyse köylülüğü bitirdik.” ifadeleri ile akıllarda soru işaretleri bırakan AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, kırsaldan kente göçle ilgili yine dikkat çeken bir açıklamaya imza attı. Köyden, kente göçün aile kurumu için önemli bir kırılma noktası olduğunu kaydeden Nergis, 2018 yılında şehirli nüfusun artarak yüzde 92’lere yükseldiğini söyleyerek, “Geleneksel aile yapımız çok büyük değişikliklere uğramış, şehir hayatının tabii bir sonucu olarak da aile bağları zayıflamıştır. Kullanılan teknoloji de aile değerlerinde ciddi erozyonlara sebebiyet vermiştir.” diye konuştu.

 

 

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Meclis’te konuştu ve bütçe görüşmelerinde söz alarak aile kurumunun önemine değindi.  “Toplumun temeli ailedir. Bütün çalışmalarımızda aile ve topluma hizmet konusunda etkin çözümler üretmeyi hedefliyoruz” diyen Nergis, köyden kente göç sorunu ile ilgili de dikkat çeken rakamları paylaştı. Nergis, 2018 yılına gelindiğinde şehirli nüfusunun yüzde 92’lere ulaştığını anlattı. Nergis, “ Yakın tarihimizde aile kurumumuzda 2 önemli kırılma yaşanmıştır. Birincisi kırsal kesimden kente göçtür. İkincisi ise teknoloji devrimiyle gelişen internet ve modern iletişim araçlarının yaygınlaşmasından kaynaklanan sosyal değişimdir. Ülkemizde göç hareketleri 1960’lı yıllardan beri devam etmektedir. 1960 yılında 31,9 olan şehirli nüfus 1980’de yüzde 43,9’a, 2000 yılında yüzde 64,9’a, 2018 yılında ise yüzde 92’lere yükselmiştir. Kentleşmeyle birlikte aile yapımız da değişmiş, hane halkı sayısı düşmüştür; geniş aileden çekirdek aileye geçiş yapılmıştır. Geleneksel aile yapımız çok büyük değişikliklere uğramış, şehir hayatının tabii bir sonucu olarak da aile bağları zayıflamıştır. Özellikle yeni nesillerin hayatın zorluklarını göğüslemede en kritik destek noktalarından biri olan aile büyüklerinin birikiminden faydalanma kalmamıştır. Kullanılan teknoloji bir taraftan hayatı kolaylaştırırken diğer taraftan da millî bünyede çözülmelere sebebiyet vererek mahremiyet algısını yozlaştırmaktadır, aile değerlerinde ciddi erozyonlara sebebiyet vermiştir. Aile kurumunu korumak için münhasır bir Bakanlığın kurulması 2011 yılında bizim dönemimizde gerçekleşmiştir.” şeklinde konuştu.

“AİLEYİ ÖNEMSİZLEŞTİREN POLİTİKA MANEVİ BÜNYEMİZE VURULMUŞ AĞIR BİR DARBEDİR”

2002 yılında 2 milyar lira olan sosyal yardımları 2018 yılında 43 milyar liraya çıkardıklarını belirten AK Parti Milletvekili Hülya Nergis, 17 yılda ihtiyaç sahibi vatandaşlara 290 milyar lira tutarında sosyal yardım yapıldığını kaydetti. Son 17 yılda 5.440 ailenin yanına 6.664 çocuğun yerleştirildiğini de belirten Nergis, “Güçlü bir ülke, güçlü bir millet, huzurlu bir toplum olmanın öncelikli şartı güçlü bir aile yapısına sahip olmaktan geçer. Suç ve kötü alışkanlıklarda ilk siper ailedir. Bunun için aileyi dışlayan her adım, aileyi önemsizleştiren her politika, aile bağlarının zayıflamasına sebep olan her davranış aynı zamanda millî ve manevi bünyemize vurulmuş ağır bir darbedir. İktidarımız döneminde daima aileyi güçlü tutmak hedefinde olduk. Aileyi korursak ailenin tüm fertlerinin hukukunu ve toplumu korumuş oluruz” ifadelerini kullandı. Haber: Cafer ZENGİN
ETİKET :  

Tümü