TUTANAK

11:37:35 | 2015-09-11
Uğur Seten
Uğur Seten      ugurseten@gmail.com

Kiminiz bayağı (hasis) kişisel çıkarlarınıza bir zümreyi alet, kiminiz yabancı kışkırtmasını ve siyasi açgözlüleri (harisleri) rehber edinerek, hepiniz bir noktaya yani, Bağımsız Kürdistan oluşmasına (teşkiline) doğru yürüdünüz. Senelerden beri düşündüğünüz ve tertiplediğiniz genel ayaklanmayı yaparak bu bölgeyi ateş içinde bıraktınız. Cumhuriyet Hükümetinin azimli ve kesin hareketi, Cumhuriyet ordularının öldürücü darbeleri ile gericiliğiniz (irticanız) ve ayaklanmanız derhal yok edildi ve hepiniz yakalanarak hesap vermek üzere adalet huzuruna çıkarıldınız. Herkes bilmelidir ki, genç Cumhuriyet Hükümeti kışkırtıcılık ile gericiliğe, her türlü lanetli faaliyetlere kesin surette göz yummayacağı gibi, hatta kesin tedbirleri sayesinde bu gibi eşkıya hareketlerine yer vermeyecektir. Senelerden beri şeyhlerin, ağaların, beylerin baskısı altında sömürülen, eriyen, inleyen bu bölgenin zavallı halkı, artık sizin kışkırtıcılığınızdan ve kötülüğünüzden kurtularak Cumhuriyetimizin verimli ilerleme ve saadet vaat eden yollarında yürüyerek refah ve saadet içerisinde yaşayacaktır. Siz de döktüğünüz kanların, söndürdüğünüz ocakların cezasını adalet sehpasında hayatınızla ödeyerek hesap vereceksiniz. İşte Cumhuriyetin sert, fakat adil kanunlarının hükmü budur. Mahkûmları götürün." Mazhar Müfit Kansu Diyarbakır Şark İstiklal Mahkemesi Başkanı 28 Haziran 1925 Türkiye Cumhuriyeti bedevi çadırlarında kurulmuş kukla bir arap devleti değildir. Herkes haddini bilecek.
ETİKET :  

Tümü -- Adversting 8 --