"BİZ ÜYELERİMİZİN TAMAMINI KUCAKLAYAN VE FİKRİNİ ALAN BİR ODAYIZ"

10:36:45 | 2016-01-19

Makine Mühendisleri Odası  bugün seçime gidiyor.  2615 üyenin oy kullanacağı seçimlerde tek aday mevcut başkan Ersin Fener. “Yapılacak seçimlerde şu an için tek adayız. Biz tüm üyelerimizin seçimlere katılmasını sorumluluğumuzu bize daha çok hissettirmesini istiyoruz 12 senede Kayseri’nin duruşu vardı. Odacılığın nasıl yapılacağına dair bir duruşumuz var. Burada sadece yönetimsel yükümlülüğümüz olsa da üyemizin tamamımı kucaklayan fikrini alan bir oda olduk. Birlikte üreten birlikte karar alan bir odacılık ortaya koyduk. Takdir ve beğeni aldık. Birlik olgusunu oluşturma gayretinde olduk. Siyasal etnik kavramlara takılmadık. Biz sorunların giderilmesine çaba koymak adına yeniden adayız” diyen Ersin Fener HAFTANIN RÖPORTAJI’na konuk oldu. 

Kısaca Kendinizden Bahseder misiniz?

Ersin Fener 1973 yılı Kayseri doğumlu. İlk, Orta, Lise Eğitimini Kayseri’de tamamladı. 1994-1998 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde Eğitim Gördü. 1999-2001 Yıları arasında Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştır, bu arada yüksek lisans eğitimini tamamladı.2001-2003 yılları arasında Yozgat ili Bayındırlık ve İskan il Müdürlüğünde görev yaptı. 2003 yılından itibaren Kayseri Bayındırlık ve iskân il müdürlüğünde, halen Kayseri çevre ve şehircilik il müdürlüğünde Makine Mühendisi olarak çalışmaktayım. Evli ve İki çocuk babasıyım.

Ne Kadar Zamandır Makine Mühendisleri Odasında Görev Yapmaktasınız?

Makine Mühendisleri odasına ilk olarak 2004 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak girdim. Burada 8 yıl Yönetim Kurulu üyeliği, ardından 2 yıl Sayman üyeliğinin ardından, 2014 yılı 12. Dönem Genel Kurulunda Şube Başkanı olarak seçildim ve halen Makine Mühendisleri odası Kayseri Şubesinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak hizmet etmekteyim.

Bu güne kadar yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?

Makine mühendisleri odası anayasal bir kuruluş olup, kamu kurum ve kuruluşu niteliğinde bir meslek odasıdır. Kuruluşunda görev ve sorumluluk kısmında, Meslektaşlarının mesleki faaliyetlerini düzenleme, mesleki denetimlerini gerçekleştirme, meslektaşlarının hak ve edinimlerini koruma ve geliştirme, bilim ve teknolojinin gelişimine katkı koyma ve kamu kaynaklarının kamu yararına kullandırılması noktasında kamusal denetim gerçekleştirmesi amaçlanmıştır. Kurulduğu günden bu güne kadar, gerek anayasadan, gerekse kanun ve yönetmeliklerden güç alarak mesleki ve kamusal alanda birçok hizmet gerçekleştirmiştir. Kısaca değinecek olursak;

            Makine Mühendisleri odası kayseri şubesi olarak, mesleğimizin faaliyet alanları belirlenmiş, mesleki branşlaşma ve uzmanlaşmaya önem verilmiştir. Mesleki 18 uzmanlık alanı belirlenmiş ve meslektaşlarımızın bu alanlarda eğitim almaları, belgelendirilmeleri ve bu alanlarda hizmet etmelerinin yanı sıra, vermiş oldukları hizmetin denetimleri de odamızca gerçekleştirilmiştir.

Meslektaşlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı koyma, bilgi ve birikimlerini güncel tutma, gelişim ve değişim gösteren teknolojiyi üyelerimizle eş zamanlı paylaşma amaçlanmış ve belirlenen konularda haftalık seminerler düzenlenmiştir. Meslektaşlarımız sektör problemlerini paylaşma ve çözüm bulma adına, sektörel toplantılar, çalıştaylar ve paneller düzenlenmiştir. Meslektaşlarımızın bilgi ve birikimlerine katkı koyma adına Odamızca düzenlenen sempozyum, kongre ve sergilerine, Fuar organizasyonlarına üyelerimizin katılması noktasında çalışmalar yapılmıştır. Üyelerimizin hak ve edinimlerini koruyucu ve geliştirici birçok yasal düzenlemenin yapılmasında etkin olunmuştur.

Meslektaşlarımızın yanı sıra, öğrencilerimize yönelikte birçok program düzenlenmiştir. Öğrenci üye kapısı açılmış, öğrencilerimize yönelik, konferans, söyleşi, proje yarışmaları, teknik geziler düzenlenmiş, yaptıkları bilimsel çalışmalar odamızca desteklenmiş, staj yerlerinin belirlenmesinde ve ilk işe başlamalarında etkili olunmuştur.

Mesleki faaliyetin yanı sıra, üyelerimize ve yakınlarına yönelik birçok sosyal ve kültürel etkinlik de şubemizce düzenlenmiştir. Bu kapsamda, İl içi ve il dışı sosyal-kültürel geziler, tiyatro, oratoryo, şiir dinletisi, meslek dışı konferans, seminer, söyleşiler, canlı maç gösterimi, çocuklara yönelik satranç, zihinsel gelişim oyunları, dil kursları, hızlı okuma ve birçok etkinlik düzenlenmiştir.

Makine Mühendisleri odası kayseri şubesi olarak, kanun, yönetmelik ve protokol esaslı mesleki faaliyetlerimiz sürdürülebilir kılınmış ve sürekli artırılma gayretinde olunmuştur. Bu kapsamda;

 • Asansörlerin Peryodik Kontrolleri
 • Kaldırma İletme Makinalarının Peryodik Kontrolleri
 • Basınçlı Kapların Peryodik Kontrolleri
 • Ses ve Gürültü Ölçümleri
 • İş Makinalarının Peryodik Kontrolleri
 • İş Makinalarının Kapasite Tespitleri
 • LPG’li araçların Sızdırmazlık Kontrolleri
 • Servis araçlarının Peryodik Kontrolleri
 • Araçların Şase Tespit Hizmetleri
 • Mesleki birçok konuda bilirkişilik hizmetleri
 • Meslek içi eğitimler

A tipi Muayene Kuruluşu olarak Uzman ve eğitimli personelimizle gerçekleştirilmektedir.

Yine kamusal sorumlulukla vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi, bilinç ve sağduyu oluşturulması amacıyla mesleğimizle alakalı birçok konuda paneller düzenlenmiş, basın bildiri ve açıklamaları yapılmıştır.

Makine Mühendisleri Odası Kayseri şubesi olarak, Üniversite, STK, Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Siyasi Partiler, Sanayi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ilişkilerine önem verilmiş, birçok konuda paylaşım içerisinde olunmuştur. Şubemiz ilimiz genelinde toplumu ilgilendiren birçok konuda öncülük etme amacında olmuş, oluşan birçok platformda etkin yer almış ve kamu yararına birçok faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde etkin olmuştur.

Makine Mühendisleri Mesleğinin Sorunları Nelerdir?

            Her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizin ve meslektaşlarımızın da birçok problemi vardır.

 • Meslektaşlarımızın sayısı ülke ihtiyacından çok fazla artmakta buna bağlı olarak
  • İşsizlik
  • Özlük haklarında kayıp
  • Mesleki popülaritede azalma
  • Meslektaşlarımızın özlük haklarının denetimsizliği ve buna bağlı olarak
   • Meslektaşlarımızın sermayenin inisiyatifine terkedilmesi
   • Mesleki denetimsizliğin yasalaştırılması ve buna bağlı olarak
    • Rekabet şartlarında bozulma
    • Hizmet kalitesinde düşüş
    • Bölgesel farklı uygulamalar
    • Üniversitelerimizde verilen eğitim ve bu eğitimlere bağlı olarak
     • Genç meslektaşlarımızın iş hayatında uyum problemi
     • İşletme içi meslektaşlarımızın kendilerini kabullendirme zorluğu
     • Meslek Odalarının siyaseten muhalefet koltuğuna oturtulması ve toplum nezdinde itibarsızlaştırılma çalışmaları.

Siz bu problemlerin çözümü konusunda neler yaptınız?

Bu problemlerin çözümü noktasında MMO Kayseri Şube problemlerin belirlenmesinde, duyurulmasında ve yasal düzenlemelerle bertaraf edilmesi konusunda etkin olma gayreti içerisinde oldu. Birçok problemin çözümü şube olarak elimizde olmasa da, çözüme kavuşturulma noktasında konunun muhataplarından talep etmede, takipçisi olmada ve kamuoyu oluşturma noktasında gerekli sorumluluğu göstermiş, gerek oda genel merkeziyle, gerek kamu kurum ve kuruluşlarıyla irtibat sağlanmış problemler ve çözüm önerileri ortaya konmuştur. Hazırladığımız raporlar siyasilerimizle geçmişte paylaşılmıştır.

Bugün bu problemlerin çözümü yapılacak yasal düzenlemelerle çok kısa bir sürede çözülebilecek pozisyondadır. Çözüm noktasında problemleri genel değerlendirecek olursak;

61 yıllık TMMOB geçmişinde MMO üye sayımız 100.000 civarında iken, bugun 1 yılda bu sayının %20 si sektöre kazandırılmaktadır. Bizim talebimiz meslektaşlarımızın sayısının belirlenmesinde, Türkiye’nin büyüme hızı, sanayileşme hızı, istihdam olanakları ve mevcut meslektaş sayıları dikkate alınarak, 5 yıllık, 25 yıllık ve 50 yıllık planlamaların yapılması ve YÖK tarafından öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi şeklindedir.

Geçmiş yıllarda SGK ve TMMOB arasında imzalanan protokol kapsamında mesleğe yeni giren meslektaşlarımızın özlük haklarını koruma noktasında, protokol sorumluluğunu denetimlerle SGK’nın yerine getirmesidir. Bu sayede meslektaşlarımız belirlenen Mühendis asgari ücretinden çalıştırılacak ve özlük hakları sermaye tarafından gasp edilemeyecektir.

Ülkemizde her ilde üniversiteler açılmış, yükseköğretim ticarethane mantığına büründürülmüştür. Gerekli donanım ve altyapısını tamamlamamış üniversiteler öğrenci almakta ve mezun vermektedir, kürsüsü bulunmayan, akademik kadrosu olmayan, laboratuvar altyapısı olmayan birçok öğrencimiz mezun olmaktadır. Mesleğimizle alakalı bölümler 10 yıl önce %5’lik dilimde öğrenci alırken, bugün %50’lik dilimle öğrenci alan mühendislik fakülteleri oluşmuştur. Buda yetmezmiş gibi Teknik Öğretmenler ve ön lisans mezunlarının Mühendislik yolu açılmış, mesleğimizin popülaritesi düşürülmüş ve meslektaşlarımız itibarsızlaştırılmıştır. Tüm bunlar bu problemlerin temelini oluşturmuştur. Yapılması gereken ise öğrenci kontenjanının belirlenmesi ve bu kontenjanın her türlü altyapısı tamamlanmış üniversitelere verilmesiyle çözülecektir.

Özellikle son yıllarda yasal düzenlemelerle kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapılmak istenmiş ama düzenlemeler ters tepki oluşturmuştur. Bu düzenlemelere göre Kadın çalışanlar işletmeye maliyetlerinin yüksek olması gibi sebeplerle tercih edilmez pozisyona gelmiş, kadın meslektaşlarımız evlerine hapsedilmiştir. Hatta kamuoyunda kadın mesleği olarak bilinen sekreterlik bile günümüzde erkek personelle çözülmeye çalışılmaktadır. Bu problemin çözümünde de yapılacak yasal düzenlemelerle kadın personel istihdam zorunluluğu getirilmeli ve iş güvencesi sağlanmalıdır.

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi olarak, bizler meslek ve meslektaş odaklı, mesleğine, meslektaşına, iline ve ülkesine hizmet etme anlayışında ve aşkında hareket eden bir odacılık ortaya koyduk, şube olduğumuz ilk günden bu güne kadar sağladığımız birlikle bu misyonumuzu hiç bozmadan, hiçbir zaman ideolojik veya etnik tabanda hareket etmeden, en büyük değerimiz olan üyemizle, birlikte üreten, birlikte karar alan ve birlikte uygulayan bir meslek odası olduk ve olmaya devam edeceğiz. Kamu yararına, her türlü paylaşım içerisinde hizmet etme gayreti içerisinde olduk ve olacağız.

Sizin görev yaptığınız dönem içerisinde neler değişti?

            Burada şunu ifade etmek istiyorum, Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi kurumsal bir yapıya sahiptir, bizim odamızda da sürdürülebilirlik hakimdir. Biz hiçbir zaman bizden öncekiler sonrasılar ayrımına girmedik hizmette sürdürülebilirliği amaçladık, birlikteliği amaçladık ve evvelinde olduğu gibi tüm kaynaklarımızı meslek odaklı faaliyetlerimizle meslektaşlarımızın hizmetine sunma gayretinde olduk.

Bundan sonrası için  hedefleriniz nelerdir?

Şubemizce gerçekleştireceğimiz genel kurul sağladığımız birlikle tek listeli olarak gerçekleştirilecek olup, hizmet etmek nasip olacak olursa, geçmişte yaptığımız faaliyet ve hizmetleri çeşitlendirerek yapma gayretinde olacağız. Diğer taraftan Erzincan ve Nevşehir Temsilcilik Binalarımızın yenilenmesi, İlimiz genelinde hizmet verecek Uygulamalı Eğitim Merkezi yaptırılması, Organize sanayi bölgemiz içinde Periyodik Kontrol Birimi ve Laboratuvar çalışmalarını yapabileceğimiz bir birim oluşturulması, Geçmiş yıllarda şubemizce gerçekleştirilen ve son 4 senedir yapamadığımız, sempozyum faaliyetinin tekrar yapılması noktasında çalışmaların yapılması, Meslektaşlarımızın Solid, Cad-Cam ve Cad tabanlı birçok paket programın lisanslı eğitimini almaları noktasında çalışmaların yapılması, Yılda bir defada olsa il dışı kültürel gezi düzenlenmesi, Ayda bir il içi kültürel etkinlik düzenlenmesi, Tüm uzmanlık alanlarına yönelik en az bir kez çalıştay, panel etkinliği düzenlenmesi, 13. Dönem içerisinde yapılacak her türlü faaliyetlerin planlanması ve faaliyet çizelgesi ile üyelerimize duyurulması, Mesleğimizi, meslektaşlarımızı, odamızı, ilimizi ve ülkemizi ilgilendiren tüm konularda meslek odaklı etkin bir çalışma dönemi amaçlamaktayız.

 
ETİKET :  

Tümü