Anayasa oylamasında 1. ve 2. madde kabul edildi

Anayasa teklifinin kabul edilen bu maddeleri ile ne değişti?

04:33:03 | 2017-01-11

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesi için yapılan birinci oylamanın kabulünün ardından, teklifin 1. ve 2. maddesi oylanarak kabul edildi.

Anayasa teklifinin 1. Maddesi oylamasında 347 kabul oyu çıktı. Oylamaya 484 milletvekili katıldı. Kabul 347, ret 132, çekimser 2, boş 2 ve geçersiz 1 oy kullanıldı. Böylece Anayasa'nın yargı yetkisini düzenleyen 9. Maddesindeki ‘bağımsız' ibaresinden sonra ‘ve tarafsız' ibaresi eklendi.

İşte TBMM’de kabul edilen birinci madde:

MADDE 1– 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir.

Anayasa teklifinin 2. Maddesi oylamasında 133 oy ret 343 kabul oyla kabul edildi. Kabul edilen madde ile 550 olan milletvekili sayısı 600'e çıkıyor. Değişiklik teklifinin görüşmelerine bugün saat 14:00 'te devam edilecek

MADDE 2- 2709 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan “beşyüzelli” ibaresi “altıyüz” şeklinde değiştirilmiştir.
ETİKET :   Anayasa değişikliği kabul edilen maddeler

Tümü